Ilegalnim migrantom pomagajo, jih usmerjajo in grozijo policistom

Fotografija je simbolična.

O tem, da imajo ilegalni migranti zelo dobra navodila o tem, po kateri poti naj gredo v Slovenijo, so policisti in prebivalci ob slovenski južni meji opozarjali že dolgo. Zdaj pa se je izkazalo, da jim že v Bosni in Hercegovini razdelijo navodila, kjer je natančno opisana slovenska in evropska zakonodaja. Natančno jih tudi podučijo, kako naj ravnajo, ko pridejo v Slovenijo, da jih policija ne bo vrnila na Hrvaško. Dejavni pri tem so v t. i. nevladni organizaciji, katere solastnik je tudi Črnomaljec Darko Štrajn.

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je včeraj objavila faksimile zaznamka (objavljamo ga ob koncu prispevka), iz katerega je razvidno, da jih je 21. avgusta 2018 ob 19.19 poklicala Katarina Bervar Sternad. Gre za direktorico Mirovnega inštituta Ljubljana, ki je v zasebni lasti, med solastniki je tudi Darko Štrajn iz Črnomlja (zdaj živi v Ljubljani). Inštitut je nadalje solastnik več drugih ustanov, delovali naj bi kot nevladne organizacije in kot takšne so tudi sofinancirane z davkoplačevalskim denarjem, pa tudi iz skladov ostarelega milijarderja Georgea Sorosa, katerega cilj je v Evropo pripeljati čim več migrantov.

Direktorica policiji naročala in grozila z ovadbo

Iz zapisnika PP Črnomelj je nadalje razvidno, da se je Bervar Sternadova predstavila kot direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) – tudi ta je v solasti Mirovnega inštituta Ljubljana, in povedala, da so jih poklicali tujci, ki se nahajajo na območju PP Črnomelj. Policiji je dala navodila, da se migranti nahajajo pri naselju Učakovci, vsi pa želijo dati prošnjo za mednarodno zaščito.

V nadaljevanju je na telefon dežurnega policista poslala »GPS lokacijo, kjer se tujci nahajajo«, istočasno je to poslala še na elektronsko pošto PP Črnomelj.

V elektronski pošti je posredovala imena in rojstne podatke štirih Afganistancev. Policisti so jih nato prijeli v Učakovcih, pri hiši št. 12.

Bervar Sternadova je v elektronski pošti policistom še zagrozila, »da bo v primeru vračanja tujcev v Republiko Hrvaško zoper policiste vložila kazensko ovadbo«.

V zapisniku PP Črnomelj je še zapisano: »Pri navedbi razlogov za mednarodno zaščito navedejo, da v Sloveniji vlagajo prošnjo za mednarodno zaščito, ker so jim tako svetovali predstavniki nevladnih organizacij iz Republike Slovenije, ki so jih obiskali v Bosni in Hercegovini.«

Migranti so še povedali, da so jim predstavniki nevladnih organizacij v BiH delili navodila, kako naj ravnajo, ko pridejo na ozemlje Republike Slovenije, da jih ne bodo vrnili na Hrvaško. En izvod navodil so migranti v policijskem postopku izročili tudi policistom.

Na letaku so točna navodila, hkrati pa tudi kontaktne telefonske številke nevladnih organizacij Slovenske filantropije, Association ODNOS in Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

Podobno tudi v Ilirski Bistrici

Podobno se dogaja tudi na Policijski postaji Ilirska Bistrica. Iz uradnega zaznamka je razvidno, da je julija v kampu v Veliki Kladuši migrant stopil v stik z nevladno organizacijo PIC. Kamp sta obiskala “Andrej in neznana ženska, ki se je predstavila kot odvetnica PIC”. Migrantu sta pojasnila, kako mora zaprositi za azil in mu obenem ponudila brezplačno pravno pomoč pri pridobivanju statusa azilanta v Sloveniji. Izročila sta mu telefonsko številko, preko katere je v aplikaciji watsup tudi komuniciral. Policistom je povedal, da je bil s PIC ves čas v stiku. Povedal je, da preden so krenili na poti iz BiH je moral PIC-u posredovati podatke o osebah, ki potujejo z njim. Na PIC so mu svetovali, da ne bo težko, da jih bo policija prijela pri prehodu državne meje med Hrvaško in Slovenijo in da naj jih obvešča tudi o postopku na policiji.

Če policija ne bo sprejela vloge za azil, pa naj jih o tem nemudoma obvestijo, da »bo PIC ukrepal zoper policijo«.

Migrant pri tem policiji ni želel povedati, ali so mu v PIC svetovali tudi to, kje naj prečkajo državno mejo med Hrvaško in Slovenijo.

Iz naslednjega dokumenta pa je razvidno, da v Veliki Kladuši migrantom »nevladne organizacije delijo telefonske številke«. Eden od migrantov je povedal, da si je telefonsko številko zapisal, poleg pa so dobili še navodilo, da lahko gredo ilegalno v Slovenijo in tam zaprosijo za azil.

»Človek, od katerega številko imamo, naj bi sam poklical slovensko policijo in nas prijavil ter poskrbel, da nas ne morejo vrniti na Hrvaško.«

V skupini je bilo 8 migrantov, oseba iz PIC pa jim je dala navodilo, naj gredo do železniške proge, kjer jih bodo policisti najlažje izsledili. Potem so šli do ceste in videli policijski avtomobil. Migrant je dejal: »Na telefonu sem prižgal luč in jim začel mahati, da so nas opazili in prijeli.«

Zaznamek PP Črnomelj.
Zaznamek PP Ilirska Bistrica

Navodila migrantom v arabskem jeziku

Hkrati so ilegalni migranti na policijskih postajah deležni navodil tudi v arabskem jeziku. Tudi iz tega je razvidno, koga naj v Sloveniji pokličejo za pomoč.

Tudi v tem primeru je naveden Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC), katerega solastnik je Mirovni inštitut Ljubljana (ta je povsem v zasebni lasti), solastnik tega pa je tudi Darko Štrajn, ki je hkrati tudi zastopnik Društva Alternativna akademija. Prav to društvo pa je nasprotovalo protestu Belokranjcev proti postavitvi migrantskega centra v Metliki.

A. L.