Igrišče v Žabji vasi: Za večmesečno zamudo menda krivo vreme

Igrišče v Žabji vasi (foto: MD, 24. 1. 2018)

Novembra lani smo objavili, da v Žabji vasi gradijo novo športno igrišče, vredno okoli 60 tisoč evrov, temu bodo sledila še igrala in športna oprema. Igrišče bi moralo biti zgrajeno do konca novembra. Pa ni, novi rok je 30. april 2018.

Glede na predmet javnega naročila mestne občine naj bi krajani z izgradnjo pridobili igrišča za odbojko, nogomet, košarko in balinišče. Ob tem pa še makadamsko dovozno pot (100 m), ureditev odvodnjavanja in okolice. Pogodbo z izvajalcem del, samostojnim podjetnikom Alojzom Globevnikom iz Šentjerneja, je sklenila Mestna občina Novo mesto in Krajevna skupnost Žabja vas, iz nje je bilo razvidno, da bo vrednost igrišča 49.044,60 evra, s prištetim davkom 59.834,41 evra, končano bo v roku 45 dni, do 25. novembra.

Igrišče niti konec januarja, to je dva meseca kasneje, še ni končano, glede na dela ob koncu novembra niti ni zelo bistvene razlike v opravljenih delih. Zato smo za razloge o tem vprašali mestno občino, zanimalo nas je še, ali bodo izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen. Iz kabineta so odgovorili:

Igrišče v Žabji vasi ni dokončano, ker je bilo v času primernih temperatur veliko padavin, in so bila tla razmočena in neprimerna za asfaltiranje. Zaradi navedenega je izvajalec prosil za podaljšanje roka, za kar je bil sklenjen aneks št. 2 h gradbeni pogodbi in sicer do 30. aprila 2018, saj so asfaltne baze v zimskem času zaprte. Pogodbene kazni nismo zaračunali, saj so bili vsi razlogi za podaljšanje roka upravičeni, kar je potrdil tudi strokovni nadzor.”

Glede plačil so navedli, da so bila plačana samo izvedena dela, in sicer v znesku 26.741,14 EUR s strani Mestne občine Novo mesto (investitor) in 26.741,14 EUR s strani KS Žabja vas (soinvestitor). Skupaj: 53.482,28 evra. “Preostala dela bodo plačana v skladu s pogodbo, ko bodo le ta izvedena. Pogodbena vrednost je 64.152,54 EUR,” so še dodali. To pomeni, da je ta zdaj višja že za 4.318,13 evra.

Predsednik KS Andrej Kastelic je sicer na strani KS Žabja vas še novembra navajal, da bo igrišče zgrajeno kmalu, vsaj do konca decembra. Po 17. 11. 2017 pa niti tam ni več nobenih zapisov niti fotografij o igrišču, občina pa navaja, da je bilo v zadnjih dveh mesecih, kot razumemo, veliko padavin, temperature niso bile ustrezne itd.

In predvideni novi rok? 30. april 2018. Več kot 5 mesecev po pogodbeno določenem roku.

C. R.