Hvalevredno: Staršem s posojilom v Novem mestu na pomoč priskoči občina

(vir: pixabay.com)

Cene vrtcev pri nas so že pregovorno, pa tudi dejansko visoke. Posebej težko vrtce plačujejo tisti, ki poleg dveh ali treh otrok rešujejo še osnovni stanovanjski problem, recimo z najemom posojila. Slednjega namreč država ne upošteva kot odhodek pri obravnavi vlog za znižano plačilo vrtca iz javnih sredstev.

Zato je toliko bolj hvalevredno, da takšnim staršem priskočijo na pomoč občine, med katerimi je od nedavnega tudi Mestna občina Novo mesto. Novomeški občinski svet je namreč oktobra lani na predlog občinske uprave potrdil znižanje plačila vrtca za družine, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem. Sprejeti ukrep omogoča znižano plačilo vrtca za en dohodkovni razred vsem staršem, ki se nahajajo od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda in rešujejo osnovni stanovanjski problem oziroma v ta namen odplačujejo posojilo. Starši znižano plačilo uveljavljajo tako, da sočasno, ko na centru za socialno delo vložijo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredujejo podpisano izjavo, s katero uveljavljajo nižje plačilo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Če je otrok že vključen v vrtec, lahko izjavo izpolnijo in vrtcu posredujejo naknadno.

Vlogi morajo priložiti posojilno pogodbo za stanovanjski posojilo, kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje. Priložiti morajo tudi potrdilo banke o odplačevanju kredita.

Razliko med zneskom, ki ga po uveljavljanju omenjene pravice plačajo starši, in zneskom, ki bi ga plačali, če omenjene pravice ne bi uveljavljali, vrtcem plača občina. Kot pravijo na slednji, so do julija letos odobrili 255 vlog za znižanje plačila vrtca zaradi uveljavljanja stanovanjskega posojila, od tega največ za vrtca Ciciban (116) in Pedenjped (96). Pri tem je občina do zdaj vrtcem skupno mesečno pokrila razliko v višini 7240 evrov.

Kot so še povedali za portal Moja Dolenjska, želijo s tem nadaljevati socialno politiko v vrtcih in priti nasproti mladim družinam.

Znižano plačilo vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema je hvalevredna poteza novomeške občine, za katero upamo, da ji bodo sledile tudi druge občine, posebej belokranjske, kjer je socialna stiska mladih ljudi še posebej izrazita.

M. R.