Gradnja prizidka k šoli v Šentvidu pri Stični v polnem teku

Gradnja prizidka k osnovni šoli v Stični (foto: Gašper Stopar)

Od žalostnih prizorov iz šentviškega konca (neurje s točo) pa k lepšim, spodbudnejšim novicam. Medtem ko so šolarji na zasluženih počitnicah, šolski prostori v šentviški šoli ne samevajo. Namreč, vse od spomladi na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični poteka izgradnja novega prizidka, ki bo šolo obogatil za sedem novih učilnic, od tega za štiri dodatne v prvem nadstropju.

V času glavnih počitnic pa so se začela intenzivna dela v notranjih prostorih in sicer v kuhinji, zbornici, upravnih prostorih in kabinetih.

Na gradbišču prizidka, po zaključenem betoniranju betonskih plošč v pritličju in prvem nadstropju, trenutno potekajo dela na strehi. V mesecu juliju je predvidena izdelava strehe ter dobava in montaža oken. Izvajanje fasadnih del ter instalacij bo potekalo v mesecu juliju in avgustu.

Kot že rečeno, pa v poletnih mesecih poteka tudi rekonstrukcija nekaterih prostorov v šolski zgradbi. Glavna dela se po demontaži kuhinjskih elementov in opreme izvajajo v prostorih kuhinje, kjer so izvedli nekatere rušitve in odstranitve pregradnih sten ter tlakov. Sočasno se izvaja še priprava za novo talno ploščo, estrihe in predelne stene. Prav tako poteka prenova zbornice in kabinetov.

V preteklem tednu je bila podpisana tudi pogodba za dobavo in montažo pohištvene opreme za OŠ Ferda Vesela. Dobavo in montažo notranje opreme bo izvedel izvajalec HI-PO d.o.o. iz Brezja pri Grosuplju.

Zapisal in fotografiral: Gašper Stopar