Gradbeno dovoljenje za 3. razvojno os znova pridobljeno

Načrtovana 3. razvojna os (vir: arhiv)

Družba za avtoceste RS (Dars) je v ponovljenem postopku znova dobila gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi na območju Novega mesta, so v upravljavcu avtocest in hitrih cest objavili na Twitterju.

Dovoljenje še ni pravnomočno.

Po pravnomočnosti, če ne bo vnovičnih pritožb, bo Dars lahko začel s projektom gradnje hitre ceste Novo mesto, avtocesta vzhod do Osredka, s povezovalno cesto do Revoza, dolgo 5,05 kilometra. Hitra cesta od avtoceste vzhod do Osredka bo tudi nova novomeška vzhodna obvoznica.

Doslej so začetek gradnje onemogočali novomeška civilna iniciativa 3ROS-jug, okoljevarstvena organizacija ROVO in dva posameznika. Vsi štirje so nazadnje na upravno sodišče vložili pritožbo in stvar zavlekli.

Dars je gradbeno dovoljenje za ta del hitre ceste na novomeškem območju že dobil oktobra 2021, a je upravno sodišče delno ugodilo tožbi navedenih. Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje na pristojnem ministrstvu.

V Darsu so ob lanski odločitvi sodišča pojasnili, da je upravno sodišče veliko večino ugovorov tožnikov ocenilo za neutemeljene, v manjšem delu pa jim je ugodilo.

Zdaj so vlogo za gradbeno dovoljenje skladno s sodbo dopolnili in v ponovnem postopku danes, 6. julija 2023, še enkrat pridobili gradbeno dovoljenje. Gradnja bo lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ter zaključku dvofaznega postopka javnega razpisa za izvajalca gradbenih del, ki je bil po vloženi pritožbi na gradbeno dovoljenje začasno zaustavljen, napovedujejo.

Pred časom se je kot ocenjeno vrednost projekta omenjalo 95 milijonov evrov, a ga je verjetno rast cen v vmesnem obdobju podražila.

Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je bilo medtem izgubljenih 40 milijonov evrov kohezijskih sredstev iz večletnega obdobja 2014-2020, tako da naj bi bila evropska sredstva po napovedih zagotovljena v okviru izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Na drugih odsekih južnega dela tretje razvojne osi medtem na delu od Osredka do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev, kjer je predviden tudi daljši predor pod Gorjanci, potekajo izdelava dokumentacije in odkupi zemljišč. Za dele načrtovane prometnice v Beli krajini – do mejnega prehoda Metlika in Črnomlja – pa potekajo izbori projektantov in ostali prvi koraki.