Gozdarstvo Grča Kočevje: Najprej so jih spravili ob koncesijo, zdaj prehajajo v roke novodobnega gradbenega bogatina

Največja posamična lastnika kočevskega gozdarskega ponosa, podjetja Gozdarstvo Grča – Oražem in Vilhar – sta se z gradbenim baronom Blažem Miklavčičem očitno že dogovorila, da mu bosta svoja lastniška deleža prodala. S tem bo podjetje prešlo v last nekdanjega sodelavca zdajšnjega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Grča, nekoč mogočno kočevsko gozdarsko podjetje, katerega glavna dejavnost je bila sečnja v gozdu, je spadalo med pet največjih gozdarskih podjetij v državi. Do izteka koncesij za upravljanje z državnimi gozdovi pa so skrbeli za dobro polovico vseh gozdov. Po izteku koncesij, kar se je zgodilo v času zdajšnje vlade, pa je podjetje zašlo v težave. V letu 2015, ko so še imeli koncesijo, so imeli dobrih 15 milijonov evrov prihodkov, v letu 2016, ko so po za mnoge sporni spremembi zakonodaje ostali brez koncesije, pa so imeli le še 9,9 milijona evrov prihodka.

Zdaj kočevsko podjetje prehaja v svojevrstno zasebno lastništvo. Ne kogar si ga bodi, pač pa v last podjetja GH Holding, katerega lastnik je slovenski novodobni bogatin Blaž Miklavčič. Nekateri bi rekli novodobni tajkun, drugi pa novodobni gradbeni baron.

Vstopnica je očitno –  Panvita

Miklavčič, ki je bil – zanimivo – včasih tudi vodilni v Skupini Panvita, Kmetijskem gospodarstvu Rakičan (kot Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), je bil ustanovitelj in direktor več podjetij ter med drugim tudi direktor Slovenskih železnic (od 200d do decembra 2004). Po propadu velikih gradbenih podjetij, kot so SCT, Primorje in Vegrad, pa je postal eden ključnih igralcev na slovenskem gradbenem trgu. “Zrasel” je na valu gradenj, ki jih je poganjal evropski denar. Sodeloval je pri večjem številu železniških naložb (očitno je dobro izkoristil veze in poznanstva iz časov direktorovanja), nato je gradil čistilne naprave in bioplinarne ter nekatere urgentne centre. Zdaj pa se podaja tudi na področje lesa in gozdov.

Imeti primat nad lesom več kot polovice državnih gozdov ni kar tako 

Gospodariti in imeti primat nad surovino več kot polovice državnih gozdov namreč ni majhna in sploh niti približno nedobičkonosna stvar. Ob tem ima to kočevsko gozdarsko podjetje v lasti tudi dve žagi: v Kočevju in Ribnici. Njuna zmogljivost je okoli 40 tisoč kubičnih metrov na leto.

Odkupoval je terjatve

GH Holding je sicer že zdaj lastnik 24,62 % nekdanjega kočevskega ponosa, Gozdarstva Grče. V lasti ima 114.830 delnic. Pri tem je odkupil še Grčine terjatve. Aprila je prevzel terjatve družb TCK in Heta Asset Resolution v višini 3,93 milijona evrov. Koliko je upnikom plačal za to, kakšen je bil popust pri tem, ni znano. Nato pa je maja na podlagi pogodbe z družbo SHP Istra postal upnik še ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter natečenih obresti v znesku 919.457 evrov.

Zdaj pa je objavil še javno prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic podjetja Gozdarstvo Grča. Za delnico ponuja 1,29 evra. Prevzemna ponudba velja od 1. avgusta do 29. septembra. Po doslej znanih podatkih se naj bi Blaž Miklavčič z največjimi lastniki Gozdarstva Grča že dogovoril, da mu bodo prodali delnice.

Največja zdajšnja posamična lastnika Gozdarstva Grča, ki sta se glede na Miklavčičeve izjave z njim že dogovorila za prodajo svojih delnic, sta:

  • Franc Oražem, ki ima v lasti 24,20 odstotka delnic in
  • Črtomir Vilhar, ki ima v lasti 23,17 odstotka delnic.

Blaž Miklavčič v zadnjih dneh glede Kočevja obljublja veliko. Vendar pa bilance njegovega podjetja GH Holding kažejo, da je podjetje v letu 2016 doseglo le dobro tretjino prihodkov iz leta 2015.

V GH Holding je le 16 zaposlenih (v najboljšem zadnjem letu 2012 je bilo teh 23).

Gozdarstvo Grča pa je leta 2012 zaposlovalo 131 oseb, v letu 2015 je bilo teh še 116, v letu 2016 le še 88, kako bo naprej, pa je popolna neznanka.

T. H.