Gospodarstvo: Visok izvoz in dobiček, plače višje od povprečja

Podjetja na našem območju so v letu 2017 poslovala boljše kot ostali v državi, nad povprečjem, večino prihodkov so ustvarili z izvozom. Pri tem so imeli kar 403 milijone evrov čistega dobička, kar je bilo 39 odstotkov več kot v letu pred tem. Podjetja so bila v povprečju tudi manj zadolžena. Zaposlovali so okoli 29.000 oseb, povprečne bruto plače pa so bile za skoraj 9 odstotkov višje od povprečja v državi. Imeli smo še 3.550 samostojnih podjetnikov in 24 zadrug, ki so skupno zaposlovali še 3.560 ljudi. Tudi ti so poslovali z dobičkom.

Glede na neto čisti dobiček so podjetja boljše poslovala samo še v osrednjeslovenski in savinjski regiji. Podjetja v jugovzhodni Sloveniji so lani ustvarila skoraj 6,34 milijarde evrov prihodka, kar je bilo 19 odstotkov več kot leto pred tem. To tudi pomeni, da je dobiček rasel hitreje od prihodkov. 

Največ prihodkov so ustvarili z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni izvozni usmerjenosti. S prodajo v tujini so ustvarili dve tretjini prihodkov, največ na trgih Evropske unije.

Podjetja so prihodke na tujih trgih povečala za dobro petino oziroma 21 odstotkov, rast je bila višja od rasti prihodkov od prodaje na domačem trgu. Skupni odhodki so se zvišali za 18 odstotkov in so znašali skoraj 5,9 milijarde evrov. Razlika med prihodki in odhodki je bila 453 milijonov evrov, po poplačilu davkov državi pa je tega ostalo 403 milijone evrov. To tudi pomeni, da se je v državno blagajno iz naslova davka na dobiček dodatno steklo 50 milijonov evrov.

Lanski čisti dobiček podjetij v jugovzhodni Sloveniji je bil tudi najvišji v zadnjih 15 letih. Z dobičkom je poslovalo 1.890 podjetij, z izgubo v višini 22 milijonov evrov pa 632 podjetij. 

V podjetjih na našem območju je bilo lani v povprečju 29.000 zaposlenih, kar je bilo 7 odstotkov več kot leto pred tem. Zaposleni so v povprečju prejeli po 1.722 evrov bruto plače, kar je bilo 8,9 odstotka več od povprečja v državi. Lanska povprečna bruto plača v Sloveniji je bila namreč 1.581 evrov.

Višje plače od povprečja v državi so izplačevala podjetja s sedežem v občinah Novo mesto, Mirna in Šentjernej, v preostalih občinah so izplačevali plače pod državnim povprečjem.

Samostojnih podjetnikov je bilo lani nekaj več kot 3.550. Dosegli so 364 milijonov evrov prihodka in hkrati 26 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka (dobička), v povprečju pa so zaposlovali nekaj več kot 3000 ljudi.

Na našem območju je delovalo tudi 24 zadrug, ki so v povprečju zaposlovale nekaj več kot 560 ljudi. Zadruge so lani imele 138,5 milijona evrov prihodka in 138,3 milijona evrov odhodka. Dobiček zadrug v letu 2017 je bil 162.000 evrov.

V sodni register so lani vpisali 139 družb in izbrisali 131. V 46 družbah v regiji so lani začeli stečajni postopek.

Največji: Petrol, Gen-I, Revoz, Krka, Mercator

Podatki o največjih podjetjih v državi pa kažejo, da so bili lani največji Petrol, sledila sta mu Gen-I in Revoz. Petrol je imel 3,8 milijarde evrov prihodkov, Gen-I 2,5 milijarde evrov, Revoz 1,6 milijarde evrov. Na četrto mesto se je uvrstila Krka (1,3 milijarde evrov), na peto Mercator (1,2 milijarde evrov prihodkov).

Mercator je bil v letu 2016 na tretjem mestu in je v letu 2017 zdrsnil na 5. mesto. Posloval je tudi z izgubo v višini 207,3 milijona evrov, hkrati pa je bil med redkimi velikimi podjetji, ki so zmanjšala število zaposlenih.

Vseeno pa je Mercator še vedno največji zaposlovalec v Sloveniji, v njem je bilo ob koncu leta 2017 kar 8.576 zaposlenih. Sledili so mu Pošta Slovenije (5275 zaposlenih) ter Krka, Gorenje in Lek.

Po dobičku je bila lani med največjimi podjetji v državi Krka (153,7 milijona evrov). Sledila sta Dars (141,1 milijona evrov) in Lek (88,2 milijona evrov).

Vir: Agencija RS za javnopravne storitve (Ajpes); naslovna foto: pixabay.com

A. L.