Gospodarstvo v 2016: Nad povprečjem, še vedno preveč izgube in premalo delovnih mest!

Vir: pixabay.com

Podjetja, samostojni podjetniki in zadruge so lani poslovali boljše kot v letu 2015. Dobiček v višini 299 milijonov evrov je bil najvišji v zadnjih 10 letih. Hkrati pa je v regiji še vedno 2.400 manj zaposlenih kot pred 10 leti. Toliko je torej manj delovnih mest.  Od 6.281 podjetij, s. p.-jev in zadrug jih je 1.254 poslovalo z izgubo, od tega jih je bilo v zelo velikih škripcih kar 692.

V regiji 2.581 podjetij, pri katerih je 26.497 zaposlenih

Podjetja, gledano v celoti, so leta 2016 poslovala boljše kot leto pred tem. V regiji je bilo 2.581 podjetij, pri katerih je bilo 27.617 zaposlenih. Ustvarili so 5,3 milijarde evrov prihodkov, od tega 3,4 milijarde evrov z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 1.821 podjetij. V teh podjetjih je bilo 26.497 zaposlenih, dobička je bilo 310 milijonov evrov dobička.

Z izgubo je poslovalo 682 podjetij, pri katerih je bilo 1.121 zaposlenih. Izgube je bilo skupno za 10,8 milijona evrov. To pomeni, da so podjetja kot celota skupno ustvarila 299,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 10 odstotkov več kot lani.

Skrb vzbujajoče pa je, da je z izgubo na substanci poslovalo 314 podjetij, izgube je bilo za dobra 2 milijona evrov. Izguba na substanci pomeni, da podjetja s prihodki ne pokrijejo niti stroškov materiala in amortizacije. Posledično niti stroškov plač ne. Koliko je bilo zaposlenih v teh podjetij, Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) v svojih poročilih ne razkriva.

V regiji 3.676 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 3.000 zaposlenih

V regiji je nadalje poslovalo 3.676 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 3.000 zaposlenih. Podjetniki so skupno ustvarili 340 milijonov evrov prihodkov. Z dobičkom je poslovalo 3.098 podjetnikov, pri katerih je bilo 2.765 zaposlenih, dobička je bilo 27,6 milijona evrov. Z izgubo je poslovalo 572 podjetnikov, pri katerih je bilo 235 zaposlenih. Skupnih izgub je bilo 3,2 milijona evrov. To pomeni, da so podjetniki kot celota skupno ustvarili 24,4 milijona evrov dobička. Skrb zbujajoče pa je, da je z izgubo na substanci je poslovalo 378 podjetnikov, te je bilo za 1 milijon evrov. Dodajmo, da pri podjetnikih sicer knjigovodsko ne govorimo o dobičku, čeprav smo zaradi lažje primerjave v besedilu uporabili to besedo. Pri podjetnikih gre za podjetnikov dohodek, ki je v svojem bistvu podjetnikova plača. Če povemo drugače, podjetniki so imeli 24,4 milijona evrov čistega dohodka, kar pomeni povprečno 6.637 evrov letne plače, če poenostavimo.

Podjetja v naši regiji so leta 2016 ustvarila 299,56 milijona evrov dobička in bila s tem na tretjem mestu med 12 slovenskimi regijami. Dobiček je bil za 10 odstotkov višji kot v letu 2015.

Samostojni podjetniki so ustvarili 27,6 milijona evrov podjetnikovega dohodka (to je v prenesenem pomenu njihova plača), kar je 7,6 odstotka več kot leta 2015.

Zadruge: Na našem območju je delovalo 24 zadrug (od skupno 407 v Sloveniji). V njih je bilo 569 zaposlenih, dosegli so 133,6 milijona evrov prihodka in prvič v zadnjih petih letih ustvarile neto čisti dobiček, ki je znašal 413 tisoč evrov. Slednje je po naših podatkih zaradi KZ Krka Novo mesto, ki je poslovala pozitivno predvsem zaradi odprodaje nekaterega nepremičnega premoženja (posesti). Zadruge v državi so poslovale z izgubo, kar četrtina z izgubo na substanci.

Boljši od jugovzhodne regije so samo še v osrednjeslovenski in savinjski regiji, podoben znesek neto čistega dobička pa so dosegla podjetja v gorenjski regije.

Dobiček v višini 299 milijonov evrov je bil najvišji v zadnjih 10 letih. Hkrati je bilo v podjetjih, pri podjetnikih in v zadrugah 8,7 odstotka manj manj zaposlenih. Pred 10 leti je bilo 30.000 zaposlenih, leta 2016 skupno 27.600. Razlika je 2.400, kar pomeni, da je bilo 2016 za toliko tudi manj delovnih mest v regijskem gospodarstvu.

Še povprečna plača: V regiji je bila 1.684 evrov bruto, kar je bilo približno enako kot leta 2015. Slovensko povprečje je bilo 1.536 evrov bruto. Razlog za višje plače od povprečja pa so posledica višjih plač v nekaterih velikih novomeških družbah, kakor je to na včerajšnji novinarski konferenci dejala Jelka Lugarič, vodja novomeške enote Ajpesa.

Vir: Ajpes, Poročila o poslovanju gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov za leto 2016.

T. H.