Golob bo znižal plače

Srečni (vir: arhiv)

V javnost je prišla koalicijska pogodba nove vlade pod vodstvom najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, nekaterim medijem so jo posredovali iz Golobove stranke. Na nekatere predvolilna obljube, kot je npr. 30 dni do specialista, so pozabili. Nekatere, kot npr. 30 tisoč neprofitnih stanovanj, pa so zmanjšali na 20 tisoč in še to (iz 2023) premaknili na leto 2030.

Obdržali pa so napovedi SD, da bodo takoj sprožili pogovore z institucijami Evropske unije, da bi dosegli spremembo Načrta za okrevanje in odpornost, kar pomeni spremembo pri porabi evropskega denarja.

Namesto, da bi denar namenili za gradnjo cest, šol, vrtcev, domov za starejše, zdravstvene kapacitete, vodovode, igrišč in študentske domove nameravajo evropski denar prerazporediti za različne študije. Ali drugače, za poplačilo okoli 4000 aktivistov ljubljanskih pouličnih veseljakov (Inštitut 8. marec) in ostalo paravojsko z Metelkove 6 v Ljubljani.

Višji davki, nižje plače

V koalicijski pogodbi so navedeni tudi davki. Uvedli bodo davek na nepremičnine. Konkretna višina davka v pogodbi sicer še ni navedena, spomnimo pa, da je Levica letos predlagala davek na velika stanovanja oz. hiše, kjer stanovanjska površine presega 120 kvadratnih metrov. Obdavčili bodo tudi prazne nepremičnine, kot so npr. vikendi in zidanice.

Razveljavili bodo tudi spremembe zakona o dohodnini, ki jo je uvedla Janševa vlada. Spremembe načrtujejo že s 1. januarjem 2023, za leto 2022 jim tega namreč ni možno več spremeniti. Obdržati nameravajo le splošno olajšavo v višini 4500 evrov. To pomeni, da bodo neto plače nižje.

Višje neto plače so stranke KUL poskušale preprečiti že za leto 2022. Nižjim davkom (nižji dohodnini) so nasprotovali tudi t. i. rdeči sindikati. Zdaj se jim želje uresničujejo.

Kaj je sprejela Janševa vlada in kaj bodo spremenili Golobovi?

Janševa vlada je določila, da se bo splošna davčna olajšava postopoma zviševala od 3500 do 7500 evrov. Določila je, da bo ta v letu 2022 pri 4500 evrov, leta 2023 bo 5500 evrov, v letu 2024 bo 6500 evrov in leta 2025 pri 7500 evrov. S tem bi vsak zaposleni leta 2025 in dalje prejemal po eno neto plačo več na leto.

Ob teh olajšavah bi državljanom letno ostalo okoli 180 milijonov evrov več denarja. Golobovi bodo to zdaj zaustavili. Denar potrebujejo za svojo paravojsko.

Manj tudi za seniorje, dijake, študente, družine

In ne samo to. Janševa vlada je sprejela tudi novo seniorsko olajšavo (za starejše po dopolnjenem 70. letu starosti). Tudi za njih bi veljala splošna olajšava v višini 7500 evrov. Tega ne bo.

Manj dohodnine pa bi plačevali tudi vsi tisti, ki imajo status dijaka ali študenta in dosegajo dohodke za opravljeno začasno ali občasno delo. Olajšava bi bila priznana v fiksnem znesku 3500 evrov. Tudi tega ne bo.

Janševa vlada je še sprejela, da družinske pokojnine ne bodo obdavčene, prav tako bodo iz dohodninske obveznosti izvzeta vsa izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom in študentom iz šolskega sklada.

Vsega tega zdaj ne bo več. Golobovi tako zaposlenim, starejšim, dijakom in študentom ter družinam nasploh ne privoščijo višjih neto prejemkov.

Vse v maniri, da zna država (beri: oni, izbranci) bolje upravljati z denarjem kot posamezniki.

Višje najemnine

Golobovi bodo povišali tudi davek od oddajanja premoženja v najem oziroma najemnine. Janševa vlada je določila znižanje normiranih odhodkov iz 15 na 10 odstotkov. Hkrati je občutno znižala tudi davčno stopnjo, iz 27,5 na 15 odstotkov. Razlog za to je bil v tem, da so najemodajalci davek zaračunali tistim, ki najemajo nepremičnine (stanovanja). Najemnine so bile zato bistveno višje. Golobovi bodo tudi to zdaj spremenili.

Zakaj je splošna olajšava tako pomembna in kaj pomeni?

S to olajšavo je nižji dohodninski davek, dohodnina, ki je osebni davek vsakega posameznika. Pomeni pa, da država ne obdavčuje zneska, ki je posamezniku potreben za njegove nujne življenjske potrebščine. Davčna olajšava je bila že vrsto let pri 3500 evrov, to pomeni 291 evrov mesečno. Jasno je, da so mesečni stroški osnovnih življenjskih potrebščin bistveno višji.

Zato se je Janševa vlada tudi odločila, da bo to postopoma uskladila, do 625 evrov mesečno neobdavčeno. Golobovi bodo zdaj to zaustavili. Državljanom bodo obdavčili celo njihovo osnovno porabo. Očitno je tudi, da bogati elektro oligarh Golob meni, da je okrog 300 evrov vsakemu mesečno dovolj za njegovo preživetje. 10 evrov na dan!

J. M.