FS d.o.o.: Pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, kolesa njihovih avtobusov se bodo vrtela naprej le pod imenom druge firme

(vir: MD)

Deset let so potrebovali sodni mlini, da je prevoznik FS d.o.o. iz Žužemberka končno pravnomočno obsojen za goljufijo (kot so kaznivo dejanje poimenovali mediji v času sojenja tej družbi), ker je  zaradi uveljavljanja subvencij in kompenzacij za prevoze v javnem potniškem prometu iz koristoljubja neupravičeno prejel za 77.644,89 evra kompenzacij, do katerih ni bil upravičen in si v višini tega zneska pridobil protipravno premoženjsko korist, s katero je razpolagal.

Družba FS d. o. o. je morala plačati tudi 30.000 evrov stranske denarne kazni. Kot je bilo pričakovati, so se ponovno pritožili na Višje sodišče v Ljubljani, ki je o pritožbi odločilo s sodbo 10. 11. 2021, s katero je v celoti potrdilo sodbo okrajnega sodišča in ta je postala pravnomočna.

Kot je bilo za pričakovati, je FS d.o.o. na Vrhovno sodišče RS s pomočjo odvetniških pisarn iz Novega mesta in Ljubljane vložil kar dve zahtevi za varstvo zakonitosti. Vrhovni državni tožilec dr. Jože Kozina je odgovoril na zahtevi in ocenil, da so bili v postopku nove razsoje upoštevani vsi napotki Vrhovnega sodišča po sodbi I Ips 7963/2013 z dne 26. 9. 2019. Vrhovno sodišče je na seji senata, na kateri je odločalo pet vrhovnih sodnikov, s sodbo 17. 11. 2022 obe zahtevi soglasno zavrnilo. Obsojenki je naložilo še plačilo sodne takse v znesku 1.300 evrov.

Po sodbi ni več ovir in Gospodarska zbornica Slovenije bo FS d.o.o. končno morala odvzeti vse licence za prevoze potnikov in tovora v cestnem prometu doma in v tujini, Ministrstvo za infrastrukturo pa podeljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu. Licence in koncesija bodo FS odvzete, toda kar težko bi bilo verjeti, da se kolesa istih avtobusov z istimi vozniki ne bi vrtela še naprej.

Ne sicer pod imenom družbe FS d.o.o. ampak Dolenjska Prevozi d.o.o.

Javno dostopni podatki razkrijejo, da je bila 4. marca 2022 registrirana družba Dolenjska Prevozi d.o.o., ki ima isti naslov (verjetno celo iste prostore kot FS) Grajski trg 15, Žužemberk, ki nima zaposlenih. Njen ustanovitelj in direktor je Jože Rojc ml., ki je zaposlen v FS d.o.o.., družba pa ima kot dejavnost registrirane avtobusne prevoze. Da bi bili ti družbi lahko tudi dejansko povezani, gre sklepati po objavi na svetovnem spletu Kontakt – FS prevozi & Dolenjska Prevozi s pripisom, navajamo: “Avtobusni prevozi. Imamo dolgoletne izkušnje in vrsto zadovoljnih strank. Zagotavljamo vam, da smo zanesljiva in prava izbira”, konec navedka.

Dolenjska Prevozi nima dolgoletnih izkušenj, saj še niti leto dni ni minilo od njene registracije.

Verjetno je samo v Sloveniji in še kakšni “republiki bananistan”, kjer ni vladavine prava, možno, da pravni subjekt, ki je pravnomočno obsojen preko osebe, ki je pri njej zaposlena, registrira novo družbo in to celo na istem naslovu z isto dejavnostjo. Vprašanje je, kdo je dejansko v ozadju te družbe in kdo in kako bo skrbel za posel, če družba nima zaposlenih. Isti kot za FS? Na cesti je že opaziti avtobus, na katerem so z nalepke “FS prevozi” odstranili FS in ostal je samo napis “prevozi”. Očiten dokaz, da bo tudi dejansko tako in v kratkem je na avtobusih že pričakovati nove napise Dolenjska Prevozi. Kdaj to bo, je odvisno samo še od Gospodarske zbornice Slovenije in odvzema licenc.

Kolesa istih avtobusov z istimi vozniki se bodo po odvzemu licenc in koncesije FS verjetno še naprej vrtela pod imenom Dolenjska Prevozi. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu. Rok za oddajo ponudb je 27. 2. 2023. Slišati je ljudski glas, da so se Dolenjska Prevozi že ponudili enemu od velikih prevoznikov, da bi bili njegovi podizvajalci. Kako pa bo s prevozi po odvzemu koncesije? Ob nejasnostih in številnih zapletih je na relacijah, na katerih je prej prevoze izvajal FS, ga je za nekaj dni zamenjala velika prevozniška družba. Bo tako naprej do konca leta, ker ne FS ne Dolenjska Prevozi ne bosta imeli državne koncesije? Tudi Občina Žužemberk bo po odvzemu licenc morala objaviti nov razpis za izvajalca za prevoze otrok, ki jih je dvajset let v času županovanja Škufce izvajal FS. Vsega lepega je enkrat konec.

Krka bo od Žužemberka proti Novemu mestu tudi po odvzemu licenc in koncesije FS tekla še naprej. Zgodba okoli FS je lahko vsem slovenskim goljufom, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, jasno sporočilo, da lahko goljufajo državo in tudi, če so pravnomočno obsojeni, plačajo osnovni ustanovni kapital v znesku najmanj 7.500 evrov in v posmeh vsem lahko celo na isti lokaciji nadaljujejo z isto gospodarsko dejavnostjo le pod drugim imenom firme.

Slovenski sodni mlini meljejo počas,i v kolikor meljejo in ali sploh zmeljejo do konca. Zakonodaja kljub danim obljubam, da bo vse drugače, ostaja še naprej ista. Minister Gregor pa nič. Koliko časa še?

M. D.