Franc Breznik: Evropska komisarka se je vmešala v notranje zadeve Republike Slovenije in prekoračila svoja pooblastila

Poslanec Franc Breznik (vir: arhiv)

Na današnji novinarski konferenci je poslanec Franc Breznik spregovoril o zahtevi Poslanske skupine SDS za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z obravnavo naslednje točke: “Predlog priporočil vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije”. 

 

Breznik je uvodoma spomnil, da je bila podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova v začetku marca 2023 na dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji, kjer se je srečala s predstavniki vseh treh vej oblasti, v ospredju pogovorov pa so bile razmere v slovenskih medijih, zlasti na RTV Slovenija.

Že v času obiska je komisarkino komentiranje novele Zakona o RTV Slovenija, ki je v postopku pred ustavnim sodiščem, sprožilo več pomislekov, prav tako so ga nekateri politologi in ugledni ustavni pravniki ocenili kot povsem neprimernega. Ker ima slovenska javnost pravico do obveščenosti, je dr. Milan Zver od Evropske komisije zahteval razkritje zabeležke sestanka komisarke s predsednikom Ustavnega sodišča, vse interne komunikacije, ki jih je imel kabinet komisarke z drugimi kabineti komisarjev, in vso interno komunikacijo znotraj kabineta komisarke.

Po skoraj dveh mesecih je nato evropski poslanec prejel “poročilo z misije”. Od šestih strani poročila jih je bilo pet anonimiziranih, ena pa vidna. Takšna cenzura spodkopava pravico javnosti do dostopa do ključnih informacij in vzbuja pomisleke glede transparentnega delovanja Evropske komisije. Dr. Milan Zver je po dodatni intervenciji vendarle prejel dodatne dokumente Evropske komisije v povezavi z obiskom podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji. Iz posredovanega gradiva izhaja, da se je evropska komisarka v nasprotju z zakonodajo vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Republike Slovenije izven svojih pristojnosti. A žal je Evropska komisija tudi v teh dokumentih cenzurirala najpomembnejši del opomnikov. To je 3. točka ciljev sestanka med predsednikom ustavnega sodišča Accettom in Jourovo (»What we want from a meeting with Accetto«).

Iz dokumentov izhaja, da je bila prioritetna tema obiska v Sloveniji RTV Slovenija, čeprav je komisarka to ves čas zanikala. Popolnoma jasno pa se vidi, do kje so pri svoji politizaciji pri Evropski komisiji šli. “Komisarka Vera Jourova je z obiskom v Sloveniji zlorabila funkcijo podpredsednice Evropske komisije,” je poudaril Breznik.

Ker je šlo je za zlorabo položaja, opustitev dolžnega ravnanja, največji očitek pa je, da je Jourova poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij, Poslanska skupina SDS predlaga, da Vlada RS naslovi uradno pritožbo na Evropsko komisijo zaradi vmešavanja Vere Jourove v notranje zadeve Republike Slovenije, s čimer so kršena temeljna načela Evropske unije, kot sta načeli subsidiarnosti in neodvisnosti sodstva.

Poslanci SDS slovenski vladi priporočajo tudi, da pri svojem delu in v odnosu z institucijami Evropske unije skrbi za suverenost Slovenije, kar med drugim tudi pomeni, da ne dopusti vmešavanja evropskih institucij v zakonodajni postopek.

Vlada naj predsednika Ustavnega sodišča RS pozove k razmisleku o odstopu s tega mesta, saj je izgubil legitimnost oziroma videz nepristranskosti že s tem, ko je Vero Jourovo sprejel na obisk.

M. D.