FIŠ praznovala 10-letnico delovanja

Na slovesnosti so podelili tudi priznanja za leto 2017, ki so jih prejeli: Robert Požun, doc. dr. Nuša Erman, doc. dr. Borut Lužar, izr. prof. dr. Zoran Levnajić, doc. dr. Katarina Rojko, mag. Marjeta Grahek in doc. dr. Boštjan Delak. S prejemniki priznanj je tudi dekan prof. dr. Dejan Jelovac.

Na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu so v sredo, 4. julija, s slovesno prireditvijo, ki so se je udeležili mnogi ugledni gostje s področja izobraževanja, politike, gospodarstva in drugih področij, obeležili 10 let obstoja in delovanja fakultete.

FIŠ je prva javna fakulteta v Novem mestu in edina fakulteta, ki deluje kot samostojni zavod, izven okvira katere od slovenskih univerz. Dekan FIŠ prof. dr. Dejan Jelovac se je v svojem slavnostnem nagovoru ozrl v minulih 10 let, hkrati pa nakazal številne izzive, ki fakulteto čakajo v prihodnosti.  “Na Fišu smo že od samega začetka pred desetimi leti izoblikovali jasno poslanstvo, vizijo in vrednote. Celotno obdobje, ki smo ga prehodili, je bilo posvečeno našim individualnim in kolektivnim naporom, da ostanemo zvesti našem poslanstvu in viziji, ter da v vsakdanji praksi akademskega življenja uresničujemo vrednote, katerim smo zavezani. Zavedamo se naše vloge v trajnostnem razvoju lokalnega dolenjskega in slovenskega okolja. Leta 2020 bomo primerljivi z uglednimi akademskimi inštitucijami JV Evrope.«

»V desetletnem obdobju je FIŠ postala ugleden visokošolski zavod v Sloveniji, ki izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na prvi, drugi in tretji stopnji, ima zaposljive diplomante, je znanstveno-raziskovalno prepoznan v mednarodnem okolju in hkrati vpet v nacionalno in regionalno družbeno ter gospodarsko okolje,« je zbranim med drugim dejal slavnostni govornik dr. Stojan Sorčan, direktor Direktorata za visoko šolstvo. Kot je dejal, novi razvojni cilji fakultete nakazujejo še večje sodelovanje z različnimi akterji v lokalnem in regionalnem.

Slovesne prireditve se je udeležil tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor MacedoniPoudaril je, da je FIŠ v desetih letih obstoja in delovanja postala pomemben del izobraževalne veje v okolju, na fakulteto so ponosni, ker dopolnjuje razvoj na področju visokega šolstva, “predvsem pa dokazuje, da je tudi v Novem mestu možno narediti uspešno fakulteto, oprto v mednarodni prostor.

Nekdanji študent FIŠ Nino Vranešič, danes zaposlen v uspešnem mednarodnem podjetju Amplexor, pa je v nagovoru med drugim izpostavil: »Deset let je dolga doba, v kateri je FIŠ dokazala, da lahko izobrazi visoko kvaliteten kader, ki se lahko spopada z izzivi informacijske družbe. Študijski programi, kot je recimo »Informatika v sodobni družbi«, ki združuje interdisciplinarna znanja, pa pomagajo povezovati tehnologijo in družbo. Poslovni svet namreč ceni ljudi, ki imajo dovolj širok spekter tehničnih znanj in hkrati razumejo ljudi, družbo …, saj to prinaša dodano vrednost, ki je pogosto odločilen faktor v poslovnem svetu.«

Ponosni na sodelavce

Na slovesnosti so podelili tudi priznanja za leto 2017, ki so jih prejeli: Robert Požun, doc. dr. Nuša Erman, doc. dr. Borut Lužar, izr. prof. dr. Zoran Levnajić, doc. dr. Katarina Rojko, mag. Marjeta Grahek in doc. dr. Boštjan Delak.

Ob 10-letnici delovanja pa so podelili tudi posebna priznanja posameznikom, ki so s svojim delom, prizadevnostjo in uspehi prispevali k razvoju Fakultete za informacijske študije Novo mesto na različnih področjih delovanja, kot je pedagoško delo, vodenje fakultete, raziskovalna dejavnost, pridobivanje projektov ter strokovno in administrativno delo.

Priznanja ob 10-letnici FIŠ so prejeli: prof. dr. Dejan Jelovac, prof. dr. Matej Makarovič,  prof. dr. Matevž Tomšič, prof. dr. Blaž Rodič, prof. dr. Borut Rončević, prof. dr. Nadja Damij, izr. prof. dr. Riste Škrekovski, doc. dr. Bernard Ženko, Maja Zorčič, Marjana Miškovič in Nina Malovrh.

Slovesnost so še dodatno popestrile mlade glasbenice Glasbene šole Marjana Kozine, moderator Luka Bregar pa je s kolegico Petro poskrbel za še več dobre volje z zabavnim dramskim vložkom in moderno uprizoritvijo Rudolfa IV. Habsburškega.

V nadaljevanju objavljamo fotografije s slovesnosti.

S.G. / Foto: Danilo Kesić