Evropski denar za kolesarski povezavi Novo mesto – Straža in Črnomelj – Kanižarica

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki ga vodi minister Zvone Černač, so odobrili evropska sredstva za več projektov kolesarskih povezav širom Slovenije. Skupna vrednost teh projektov je 17,7 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evrov, od tega bo za Dolenjsko in Belo krajino 1,9 milijona evrov, kar je skoraj polovica celotnih stroškov.

Med odobrenimi projekti so tudi Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Straža in Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta DRR – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto – Straža« znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,5 milijona evrov.

Upravičenki do finančnega prispevka Mestna občina Novo mesto in Občina Straža bosta v okviru projekta zgradili 10,8 kilometra dolgo regijsko kolesarsko povezavo od Straže do Novega mesta, od tega bo novih kolesarskih povezav okrog 8,5 kilometra. Naložba bo omogočila varno dnevno migracijo kolesarjev iz Straže proti zaposlitvenemu in upravnemu središču regije, Novemu mestu.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta DRR Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica, znaša 906 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 400 tisoč evrov.

Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje) – Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra.

Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič – Livar – Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta Čardak Črnomelj in Kanižarica. Projekt se bo začel izvajati predvidoma letos septembra, zaključen pa bo do junija 2022.

Na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v obravnavi še 29 vlog za kolesarske povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov.

M. D.