Evropska sredstva za tematsko pot v Novem mestu

Kettejev drevored, Novo mesto (vir: kraji.eu)

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, so odobrili evropska sredstva za projekt »Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored«. Za 490 tisoč evrov vreden projekt, ki ga izvaja Mestna občina Novo mesto v okviru Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 296 tisoč evrov.

V okviru projekta je Mestna občina Novo mesto sanirala javno pot skozi Kettejev drevored.

Med drugim je uredila drevored, tako da je odstranila dotrajana in poškodovana drevesa ter jih nadomestila z novimi, sanirala robove vozišča nekdanje mestne vpadnice in poskrbela za ureditev cestne razsvetljave.

Projekt obsega tudi menjavo klopi in namestitev obvestilnih tabel. Po gradišču Marof je občina uredila 640 metrov dolgo krožno peščeno pešpot.

Z naložbo občina spodbuja oživitev degradiranega urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta, zmanjšuje socialno degradacijo in izboljšuje učinkovitost rabe prostora na urbanem območju, so zapisali v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

M. D.