Evropska sredstva za industrijsko cono v Ribnici

Ribnica

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, je odobrila evropska sredstva za projekt »Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v Lepovčah«. Za 388 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ribnica v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 175 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Ribnica uredila površine industrijske cone in v njej zgradila infrastrukturo. Natančneje, uredila bo komunalno in cestno infrastrukturo na delu lokalne ceste v Lepovčah, ki je del Industrijske cone Lepovče.

V sklopu načrtovane naložbe bo občina uredila cesto, enostranski hodnik za pešce, vodovod in meteorno kanalizacijo ter postavila javno razsvetljavo. Projekt bo zaključen najkasneje do začetka letošnjega poletja.

Občina bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje spodbudila nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. S tem se bo povečala tudi njihova dodana vrednost.

K. R.