Ekosistemove odpadke bo odpeljal Kostak, Cerod se na ponovljen razpis ni prijavil

Požar v Zalogu, 20. julij 2017. (foto: MD)

Inšpektorat RS za okolje in prostor je v ponedeljek, 3. junija 2019, izbral izvajalca za prevzem, prevoz in obdelavo do 7.500 ton mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, ki so ostali po požaru družbi Ekosistemi v Zalogu. Javno naročilo je bilo oddano krški delniški družbi Kostak, ki je edina oddala ponudbo za izvedbo javnega naročila.

Odpadki, ki jih mora odstraniti Kostak, so deloma v kupih v razsutem stanju, deloma v balah. Nekateri odpadki so deloma ožgani. Gre za gorljive materiale iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov. Kostak pa mora celotno količino odpadkov odstraniti s sedanje lokacije in jo oddati v obdelavo v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so odpadki iz družbe Ekosistemi, glede na izdelano oceno odpadka, primerni za energetsko izrabo po predobdelavi. Izbrani ponudnik mora z odvozom odpadkov in oddajo odpadkov v obdelavo končati v 3 mesecih od podpisa pogodbe oziroma od pridobitve soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov.

Spomnimo. Prvo javno naročilo je bilo objavljeno 10. oktobra 2018. Inšpektorat je nato 25. februarja letos objavil, da sta se na razpis prijavila dva, Kostak in novomeški Cerod. Izbrali pa so Kostak, ki je ponudil bistveno višjo ceno. Kot razlog so navedli, da Cerod ponudbe po pozivu ni dopolnil. Izkazalo se je tudi, da s Kostakom pri tem naročilu niso bili v enakopravnem položaju. Inšpektorat je nato 7. marca, na dan, ko se je iztekel tudi rok za vložitev revizije na odločitev, to spremenili. Objavili so, da ni bil izbran noben izvajalec. Cerod se bi na to lahko pritožil (vložil revizijo), pa se ni. Razpis so 11. aprila ponovili.

Na ponovljen razpis pa se je prijavil samo Kostak. Ta je v prvem razpisu ponudil 1.626.075 evrov (vključno z davkom). Ponudba Ceroda na prvem razpisu je bila bistveno cenejša, in sicer 1.387.091 evrov.

Po drugem razpisu je Kostak ponudil enako ceno, Cerod pa se na razpis ni več prijavil.

Cerod iz Novega mesta je v lasti Mestne občine Novo mesto (52,7 odstotka), Občine Krško (8,42 odstotka), Občine Brežice (8,14 odstotka) in Občine Sevnica (5,38 odstotka).

Direktor Albin Kregar nam je na vprašanje o tem, zakaj se niso prijavili na razpis, pojasnil naslednje:

“Javno podjetje Cerod se na razpis za odvoz odpadkov iz Zaloga ni prijavil iz naslova težav in reševanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov na področju gospodarske javne službe, ki jo izvajamo za 10 občin Dolenjske in Bele krajine. Zaradi izredno velikega dviga cen, ki smo jo prejeli na podlagi Javnega razpisa, smo prioritetno morali reševati omenjeno problematiko, da zagotovimo čim ustreznejšo ceno storitve javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.”

Na vprašanje o tem, ali so bili morda v ozadju kakšni dogovori, v katere naj bi bil vključen tudi Simon Zajc, minister za okolje, pod okrilje katerega spada inšpektorat, in kakor smo to prejeli v uredništvu, pa nam je Kregar odvrnil:

“O morebitnem dogovoru je potrebno vprašati te “nekatere”. Sam pa zagotavljam, da s strani Ceroda ni bilo s ponudnikom nobenega dogovora glede omenjenega razpisa.

Me pa preseneča, glede na to, da imamo v Sloveniji: (podatki ARSO, maj 2019)
– 544 registriranih Predelovalcev odpadkov ter
– 300 registriranih podjetij za posredovanje z odpadki
Med katerimi jih je veliko registriranih tudi za ravnanje z odpadki s klasifikacijsko številko 19 12 12 (ki je bila predmet razpisa Zalog) na navedeni razpis ni javil nihče drug. Kljub temu da imajo ta podjetja tehnološko opremo, odpadke predelujejo in jih tudi izvažajo na sežige v tujino. Ali je bil prisoten med temi podjetji v ozadju kakšen dogovor, mi ni znano in lahko zgolj ugibamo.”

Kdo je Kostak?

Kostak je zasebno podjetje iz Krškega, direktor je Miljenko Muha. Vsa leta poslujejo z visokimi dobički. Podjetje v neposredni lasti Občine Krško (43 odstotkov), Jerneja Žarna (13,99 odstotka) in Dušana Arha (11,5 odstotka). Ostalo so manjši delničarji, med njimi so tudi Občina Kostanjevica na Krki (3,8 odstotka),Franc Kelhar (8 odstotkov) in Požun, d. o. o. (2,3 odstotka). Šest največjih delničarjev ima v lasti 82,6 odstotka družbe. Podjetje pa ima nadalje lastniške deleže v številnih podjetjih, kar je razvidno iz sheme lastništva, kot je to objavljeno v spletni bazi Gvin.com.

 

Lastništvo in lastniške povezave delniške družbe Kostak iz Krškega (vir: Gvin.com)

Lastništvo javnega podjetja Cerod iz Novega mesta:

J. M.