Ekosistemi: Ne samo v podjetju, tudi Cerar in Majcnova sta očitno še na dopustu

Požar v Zalogu, 20. julij 2017. (foto: MD)

Na območju Zaloga v občini Straža je še vedno 5000 kubičnih metrov ožganih odpadkov po katastrofalnem požaru ob koncu julija 2017. Lastnik podjetja in direktor sta obljubljala takojšnjo sanacijo, vladni predsednik in ministrica pa tudi takojšnje rešitve. Po devetih mesecih se kaže, da stvari ne potekajo dobro, inšpekcija jih je nazadnje obiskala 31. januarja, vendar jim v dveh mesecih ni vročila še niti odločbe. Kriminalistična preiskava o vzroku požara še ni končana, prav tako ni sodne preiskave v primeru kazenskih ovadb, ki so jih na novomeško okrožno državno tožilstvo vložili novomeški kriminalisti. MOP je podjetju sicer odvzel OVD, vendar bo o tem odločalo še sodišče. Hkrati se v Zalogu pojavlja z Ekosistemi povezano podjetje CEP iz Celja, o katerem pa vsi molčijo.

Občinski svet občine Straža je na ponedeljkovi izredni seji sprejel dopolnitve Občinskega podrobnega prostorske načrta za gospodarsko cono v Zalogu. Svetniki so po navedbah straškega župana sprejeli tudi sklep, po katerem bo na območju gospodarske cone v Zalogu izvzeta kakršna koli obdelava in skladiščenje odpadkov, ki ne nastanejo na območju te cone. Novih okoljevarstvenih dovoljenj za obdelavo odpadkov in njihovo skladiščenje pa na tem območju ne bo možno več pridobivati. S tem naj bi podjetju Ekosistemi onemogočili takšno delovanje, kot so ga izvajali v Zalogu.

Še vedno 5000 kubičnih metrov odpadkov

Na območju Zaloga je sicer še vedno približno 5000 kubičnih metrov odpadkov, ki jih podjetje Ekosistemi po požaru, ki je bil 20. julija lani, še ni odstranil. Po navedbah Gregorja Kovačiča, direktorja Ekosistemov, zdaj čakajo, da bodo te odpeljali na sežig v tujino. Edini, ki dovoljujejo takšen uvoz, pa je sosednja Hrvaška in zdaj čakajo na hrvaško uvozno dovoljenje. Po Kovačičevih navedbah naj bi odpadke odstranili najkasneje do avgusta 2018. Spomnimo, sprva so obljubili, da bodo odpadke odstranili do konca leta 2017. Takrat so omenjali izvoz pogorelih odpadkov v Avstrijo in celo na Slovaško.

V devetih mesecih stvari torej niso rešili, zdaj so Stražani priča novim obljubam.

Podjetje vložilo tožbo na Upravno sodišče RS

Agencija RS za okolje (Arso), ki deluje pod okriljem ministrstva za okolje in prostor, ki ga vodi Irena Majcen (iz vrst stranke DeSUS), je podjetju Ekosistemi s sedežem v Celju odvzela okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Pred časom so za naš portal zatrjevali, da je odvzem dokončen. Vendar pa se je izkazalo, da temu ni tako, podjetje je zoper odvzem vložilo tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki stvari lahko še bistveno spremeni in podjetju OVD tudi vrne. Vprašanje je namreč, ali so bile v postopku odvzema dovoljenja storjene kakšne napake. Glede na znana dejstva in povezave Majcnove ter ostale politike je vse možno.

Podjetje CEP ima nepremičnine in tri dovoljenja

Ob vsem tem se pojavlja še nova težava. Vsi govorimo samo o podjetju Ekosistemi. Vendar pa je v Zalogu navzoče tudi podjetje CEP iz Celja. Celo bolj kot Ekosistemi. Podjetje se ukvarja z odpadki in je registrirano za domala iste stvari kot Ekosistemi, kar dokazuje tudi njihova spletna stran. V Zalogu so CEP že sredi leta 2016 prešle tudi nepremičnine, ki so bile pred tem v lasti Ekosistemov. Danes ima podjetje CEP v Zalogu pri Straži kar 21 nepremičnin, s skupno površino 57.478 kvadratnih metrov, po Gursu ocenjenih na 2.146.121 evrov. V to so vštete stavbe in zemljišča. Podjetje Ekosistemi pa imajo v Zalogu le 5.828 kvadratnih metrov površin v skupni vrednosti 3.590 evrov, v kar je vštetih le 6 kmetijskih površin in le 336 kvadratnih metrov pozidanih površin.

Iz podatkov, ki so vzeti iz spletna baze Gvin.com, v povezavi z Zemljiško knjigo, je tako razvidno, da je večina površin, kjer v Zalogu delujejo Ekosistemi, v lasti podjetja CEP.

Podjetji sta tesno povezani tudi v Celju, ne samo v Zalogu. Lastnika podjetja CEP sta Urban in Sabina Majcen. Ministrica Irena Majcen je sicer pred časom zatrdila, da niso sorodstveno povezani, vendar nekateri sporočajo drugače. Vsi skupaj pa so tudi iz istih koncev.

Kakorkoli, o podjetju CEP se doslej na Dolenjskem ni govorilo. Tudi o tem, da ima CEP potrebna okoljevarstvena dovoljenja ne.

Na Arsu so nam namreč v preteklih dneh potrdili, da ima CEP kar 3 dovoljenja, in sicer: za predelavo odpadkov, za odstranjevanje odpadkov in potrdilo za zbiralca odpadkov.

Kaj pravi straški župan?

Ali podjetje CEP pozna, smo v preteklih dneh vprašali tudi straškega župana Dušana Krštinca. Tega ni mogel zanikati, saj je občina s podjetjem stopila v stik, ko so pridobivali služnost za gradnjo gospodarske infrastrukture v coni. Krštinca smo vprašali tudi o tem, ali mu je poznano, s čim se CEP ukvarja ali se bo ukvarjal v Zalogu, na kar nam je odgovoril, da tega ne ve. Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo sodišče ugodilo podjetju Ekosistemi in bo OVD za Zalog ostalo v veljavi in ali bodo v Zalogu lahko nadaljevali s svojo dejavnostjo, pa je Krštinc odgovoril: “Naše mnenje je, da bodo morali kljub temu, če dobijo upravni spor, ponovno pridobivati gradbeno in okoljevarstveno dovoljenje, saj je bila večina stavb in naprav v požaru uničena. V skladu z sprejeto spremembo OPPN GC Zalog, pa novih okoljevarstvenih dovoljenj za ravnanje z odpadki, ki ne nastanejo pri opravljanju dejavnosti subjekta, na tem področju ne bo možno pridobiti.”

Če beremo pozorno, župan govori samo o tem, da novih dovoljenj za ravnanje z odpadki ne bo možno pridobiti. Spomnimo, s podjetjem Ekosistemi povezano podjetje CEP ima 3 veljavna dovoljenja in zemljišča v Zalogu in mu jih ne bo treba več pridobivati na novo.

Povsod vse stoji

Neznank je torej precej, vse skupaj pa se zelo vleče. Ne samo na tem področju. Tudi kriminalistična preiskava vzroka požara po devetih mesecih še ni končana. Prav tako še ni sodne preiskave v primeru kazenskih ovadb zaradi povzročitve splošne nevarnosti ter obremenjevanja in uničevanja okolja, ki so jih proti odgovorni osebi podjetja na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu vložili novomeški kriminalisti.

Zadnje inšpekcijske odločbe jim tudi po dveh mesecih še niso vročili

Zanimiv je tudi zadnji odgovor ministrstva za okolje, ki smo ga pridobili v teh dneh. Spraševali smo, kakšne so ugotovitve inšpektorata za okolje glede odpadkov. Odgovorili so nam, da Ekosistemi, ki so odgovorni za sanacijo stanja po požaru, te ne izvajajo ustrezno. Zato so jim odpravo nepravilnosti odredili z novo odločbo, ki pa podjetju Ekosistemi še ni bila vročena. Zadnji inšpekcijski pregled je bil 31. januarja 2018. Po dveh mesecih pa jim odločbe še niso niti vročili.

Obljube pred kamerami in mikrofoni so bile velike

Ob tem spomnimo, kako sta vladni predsednik Miro Cerar in ministrica Irena Majcen obiskala Zalog, sicer 6 dni po katastrofalnem požaru. V Zalogu sta ju pričakala tudi direktor Gregor Kovačič in lastnik Tomislav Kovačič. Obljubljala sta, da bosta stanje v celoti sanirala, z delom “bodo začeli že jutri”.

Tudi obljube Cerarja in Majcnove so bile velike, o poročilu je nato razpravljala še vlada, nato pa so vsi odšli na dopust. In tako je ostalo.

J. M.