Ekonomist Kovač šokiran nad koalicijsko pogodbo

Srečni (vir: arhiv)

Redni prof. dr. Mitja Kovač z ljubljanske ekonomske fakultete je nad parafirano koalicijsko pogodbo strank Gibanje Svoboda, SD in Levica šokiran in globoko razočaran.

Ugotavlja, da dobivamo ekstremno levi populizem. 

Predlagana koalicijska pogodba po njegovem mnenju predstavlja primer “pravega, sicer popolnoma preživetega, centralno-planskega reguliranja celotnih ekonomskih sektorjev in družbenih sistemov, morebitna uveljavitev takšne koalicijske pogodbe pa je prava receptura za ekonomsko katastrofo”.

Koalicijska pogodba se večinoma posveča vseobsežnemu prerazdeljevanju in ekstremnemu povečevanju javnih izdatkov, obsežnemu dvigovanju davkov, reguliranju celotnih gospodarskih sektorjev in družbenih podsistemov, nadaljnjemu nesmiselnemu povečevanju že tako toge delovne zakonodaje ter uvajanju “nekakšnega centralno-planskega državnega zdravstva”.

Z vidika liberalnih zahodnoevropskih standardov predstavljajo takšni načrti bodoče vladne koalicije za Kovača veliko razočaranje, saj pogodba ne posveča skoraj nobene pozornosti izboljševanju poslovnega okolja, zmanjševanju administrativnih bremen ter vsesplošne prekomerne normiranosti, povečevanju produktivnosti in dodane vrednosti ter doseganju vzdržne in vključujoče gospodarske rast.

Posledice uveljavitve takšne populistične koalicijske pogodbe bi bile kmalu vidne v obliki usihanja gospodarske rasti, eksplozije javnega dolga, nadaljnjega povečevanja strukturnih neravnovesij in brezposelnosti, nadaljnjega zaostajanja za najrazvitejšimi državami ter bega možganov in kapitala.

Vir: STA

M. D.