Eko sklad povečal sredstva za večjo energijsko učinkovitost stavb

(vir: arhiv)

Eko sklad je sredstva za subvencije, ki so na voljo občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, povečal s 26 milijonov na 43 milijonov evrov.

Subvencije so med drugim na voljo za zamenjavo starih kurilnih naprav ali nakup toplotne črpalke.

Prek poziva, ki je bil objavljen 20. maja lani, je bilo od 26 milijonov evrov 16 milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe namenjenih za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami.

Po novem je na voljo skupno 43 milijonov evrov, pri čemer je iz sklada za podnebne spremembe 23 milijonov evrov namenjenih za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, 10 milijonov evrov pa za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.

Subvencije so na voljo za:

  • nakup kurilnih naprav na lesno biomaso,
  • nakup toplotnih črpalk,
  • vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
  • zamenjavo toplotne postaje ali
  • vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe,
  • vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
  • izolacijo fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe in
  • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbo.

Viri: Uradni list RS – 069/2023, Razglasni del 

Eko sklad

A. L.