DSO Metlika: Soglasje k imenovanju nove direktorice “po lastni presoji”

Je bilo vse skupaj dogovorjena igra?

DSO Metlika

Ksenija Klampfer se je po vsega nekaj dneh po prevzemu ministrske funkcije podpisala pod izdajo soglasja za imenovanje Ivice Lozar za direktorico DSO Metlika. Priporočil Komisije za preprečevanje korupcije pri tem ni upoštevala, prostodušno je zapisala, da je bila odločitev “po lastni presoji”. Kako je lahko to presodila, ni pojasnila. Občinski svetniki Lozarjevi niso dali soglasja, odločali so na dopisni seji, ki je bila sklicana v času dopustov.

Zanimivo je tudi, da nihče v metliškem občinskem vodstvu o podaji mnenja Ivici Lozar za direktorica DSO Metlika ne povzdigne glasu.

Svet Doma starejših občanov (DSO) Metlika je po ponovljenem razpisu za direktorja zavoda 15. junija 2018 objavil nov razpis. Prijavili sta se dve kandidatki, svet je izbral Ivico Lozar, po lastnih navedbah zavarovalno agentko v Zavarovalnici Triglav, ki je že od začetka veljala za favoritko nekaterih članic sveta zavoda. Svet zavoda je med dvema kandidatkama izbiral na seji zavoda, ki je bila 5. julija 2018.

Za Lozarjevo glasovalo le 5 svetnikov od 19.

Soglasje k imenovanju bi moral nato dati še Občinski svet Občine Metlika. Ta se je pred poletjem sestal konec junija 2018, nekaj dni pred sejo Sveta DSO. Po zakonu ima občina pravico do podaje soglasja v 60. dneh. Metliški občinski svet se čez poletje ni sestal, iz zadnje objavljenih listin na občinski spletni strani pa je razvidno, da so o tem opravili dopisno sejo, potekala naj bi od 14. do 23. avgusta 2018. Od 19 članov občinskega sveta je glasovnico vrnilo 8 članov. Za Lozarjevo je glasovalo 5 članov, 3 so bili proti. (Zapisnik objavljamo ob koncu prispevka.)

Predlog za imenovanje Ivice Lozar za direktorico DSO Metlika v metliškem občinskem svetu tako ni dobil potrebne večine.

Ksenija Klampfer, nova ministrica iz vrst SMC

Vmes je prišlo tudi do menjave vlade, vodenje ministrstva za delo je prevzela 42-letna Ksenija Klampfer iz Slovenskih Konjic, članica stranke SMC, zadnja tri leta je bila načelnica Upravne enote Maribor.

Po objavi zapisnika smo ministrstvo vprašali, kaj odločitev metliškega občinskega sveta pomeni za imenovanje Lozarjeve.

Odgovorili so nam, da je Klampferjeva prejšnji teden podala soglasje k imenovanju Lozarjeve za mandatno obdobje 5 let. O sklepu metliškega občinskega sveta pa so zapisali:

“Ker seja ni bila sklepčna, Občinski svet Občine Metlika ni podal predhodnega mnenja k imenovanju direktorice.” In še: “Če predhodno mnenje k imenovanju ni izdano, se v skladu z zakonom postopek imenovanja in razrešitve direktorja nadaljuje brez tega mnenja.”

Priporočila KPK niso upoštevana, odločitev je osebna

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je 30. julija 2018 na svoji spletni strani objavila sporočilo, da so bile pri imenovanju Mojce Stopar Zevnik (ta se na drugi razpis nato ni prijavila) ugotovljene nepravilnosti v postopku imenovanja. KPK je nato ministrstvu izdala več priporočil, ki jih mora ministrica upoštevati ob izdaji soglasja (objavljamo jih ob koncu prispevka).

Novo ministrico smo zato vprašali, na podlagi česa se je odločila za izdajo mnenja za izbrano kandidatko in ali je pri tem upoštevala priporočila KPK. Pa tudi, kaj je bilo tisto, kar jo je prepričalo, da kljub ugotovitvah KPK in neizdaje soglasja lokalne skupnosti izdala pozitivno mnenje za Ivico Lozar.

Prejeli smo odgovor, da Lozarjeva izpolnjuje zahtevane zakonske pogoje. Na ponovljeno vprašanje, ali je ministrica upoštevala priporočila KPK, pa smo prejeli odgovor, da “ministrica pri izdaji soglasja upošteva kriterije iz ZSV (Zakona o socialnem varstvu – op.) in se po lastni presoji odloči, ali bo izdala soglasje, ali pa soglasja ne bo izdala”.

Glede priporočil KPK pa so odgovorili, da “jih bo ministrstvo preučilo in nato predlagalo spremembe področnih predpisov, ki urejajo imenovanja direktorjev”.

Odločitev politična?

Iz odgovorov je razvidno, da se je ministrica odločila “po lastni presoji”, upoštevala je določila iz zakona, ki pa določajo le t. i. splošne pogoje, nič pa ni napisano, kako je v primeru, ko je prijavljenih več kandidatov. Kako je ministrica, ki je bila na tem mestu le nekaj dni pred podajo soglasja, lahko odločala “po lastni presoji”, pa je že novo vprašanje za KPK. Odločitev po lastni presoji, kadrovanje brez meril, je namreč lahko tudi politično.

Ministrica bi se morala tudi resno vprašati, kaj je razlog za neizdajo soglasja občinskega sveta, tudi, če gre za nesklepčnost.

Direktor takšnega zavoda, kot je DSO Metlika, bi namreč moral dobiti pozitivno mnenje občine, saj je vloga lokalne skupnosti ključna za delo in razvoj npr. storitev, kot je pomoč na domu, ki jo s podelitvijo koncesije izvaja DSO. Nadalje so v domu pretežno nastanjeni občani občine Metlika, občina je doplačnica storitev velikemu številu stanovalcem. DSO v veliki meri sodeluje tudi s CSD Metlika, katerega ustanoviteljica je občina. S centrom za socialno delo mora namreč DSO sodelovati v korist stanovalcev in v povezavi z zadevami, odobritev doplačila ali oprostitev, denarna socialna pomoč itd.

Soglasje lokalne skupnosti (občine) je tako zagotovo pomemben člen za nemoteno delovanje zavoda, kot je DSO Metlika.

Kot kaže je vse skupaj le odraz vseh dogajanj v povezavi z DSO Metlika in, na žalost, tudi kazalnik za nadaljnji način vodenja in razvoj tega zavoda. Po informacijah zaposlenih in stanovalcev imajo v DSO tudi precejšnje število inšpekcijskih nadzorov. O tem pa na ministrstvu pravijo: “Nadzor nad strokovnim delom vseh zavodov opravlja Socialna inšpekcija, posameznih inšpekcijskih postopkov ministrstvo ne komentira.”

Dodajmo, da mora ugotovitveni sklep o imenovanju direktorice DSO Metlika zdaj sprejeti še svet zavoda. Šele potem bo imenovanje dokončno in nato tudi vpisano v Poslovni register Slovenije. Doslej tu še ni vpisane spremembe, kot v. d. direktorica je še vedno vpisana Jerneja Šterk.

Glede na to, da je šlo vse v prid favorizirani kandidatki, bo tudi ta sklep sprejet kmalu, ali že je, pa javno to še ni vidno.

Priporočila KPK ministrstvu, ki jih ministrica Ksenja Klampfer pri podaji soglasja za Ivico Lozar ni upoštevala:

  1. Pri podaji mnenja (soglasja) o določenem kandidatu mora ministrstvo upoštevati strokovnost kandidata, podano vizijo in razvoj ter interes zavoda oziroma javni interes.
  2. Pred podajo mnenja (soglasja) mora ministrstvo pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih za direktorja zavoda (predloženih s strani kandidata, pridobljenih v postopku, zapise razgovorov…), ki mu bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši kandidat za direktorja javno socialno varstvenega zavoda.
  3. Ministrstvo naj oblikuje smernice oziroma programske usmeritve v zvezi z imenovanjem direktorjev javno socialno varstvenih zavodov, ki bi določale temeljne cilje delovanja javno socialno varstvenih zavodov, način za doseganje le teh ter načela delovanja in bi bile vodilo pri odločanju o tem, kateri izmed kandidatov za direktorja je najprimernejši glede na podane smernice.
  4. Mnenje o kandidatih (za vse in ne zgolj za enega) naj ministrstvo poda pisno in obrazloženo, v luči smernic oziroma programskih usmeritev.
  5. Sveti javno socialno varstvenih zavodov naj sprejmejo poslovnik za imenovanje direktorjev ali pa v že obstoječih poslovnikih natančneje opredelijo postopek imenovanja direktorjev. Mnenje KPK je dostopno tukaj: komisija-zaznala-korupcijska-tveganja

Zapisnik Občinskega sveta Občine Metlika:

J. M.