DSO Metlika: Kot kaže je v postopek izbire direktorja poseglo ministrstvo

DSO Metlika (vir: arhiv)

V soboto so se pred člani Sveta zavoda Doma starejših občanov Metlika predstavile tri prijavljene kandidatke na razpis za direktorico doma. Bolj rečeno, predstavile so svoj program vodenja. Po takšnih predstavitvah je nato običajno, da člani sveta glasujejo o najprimernejšem kandidatu, nato pa svojo odločitev neposredno sporočijo prijavljenim kandidatom, ki počakajo na to.

Vendar pa je bilo v Metliki drugače. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč zahtevalo, da jim Svet zavoda posreduje podatke o kandidatih. Odločitev o izbiri naj bi bila znana v naslednjih dneh, vendar včeraj te še ni bilo.

Na občini je bilo že vse pripravljeno

O soglasju k izbiri direktorja je že na tej seji občinskega sveta nameraval odločati tudi občinski svet, seja občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bila sklicana že v sredo, 24. januarja. Člani komisije se naj bi sestali v torek, 30. januarja, gradivo jim bi posredovali naknadno. O soglasju bi nato občinski svet odločal na seji, ki je sklicana za danes, 1. februarja. Vse je bilo torej pripravljeno za hitro izvedbo postopka.

Valenčičeva jih je obvestila, da je vmes poseglo ministrstvo

Vendar so se stvari spremenile, gradiva za točko 11 Kadrovske zadeve danes ni na dnevnem redu občinske seje, t. i. občinska kadrovska komisija se v torek ni sestala. Po dostopnih podatkih je Dragica Valenčič, predsednica Sveta zavoda DSO Metlika, občino v ponedeljek, 29. januarja 2018, obvestila, da na seji, ki je bila v soboto, 27. januarja, »ni bil imenovan direktor«. Zapisala je tudi, da je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti »zahtevalo, da jim svet DSO posreduje podatke o prijavljenih kandidatih«.

O tem, kaj se dogaja, smo zato vprašali Jernejo Šterk, vršilko dolžnosti direktorice DSO Metlika. Šterkova na naša vprašanja ni odgovorila.

Obrnili smo se tudi na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Anja Kopač Mrak, in jih vprašali, kaj se dogaja. Uvodoma so nam pojasnili postopek imenovanja direktorjev DSO, nato pa, da so predstavniki ustanovitelja (ministrstva oz. države) v svetu zavoda »dolžni pridobiti mnenje ministrstva v primeru imenovanja ali razrešitve direktorja – in tudi v drugih primerih, pomembnih za finančno in strokovno poslovanje zavoda. Odločitev oz. končna izbira direktorja pa je odgovornost in pristojnost sveta zavoda.« Na vprašanje o tem, ali so zahtevali, da jim svet DSO posreduje podatke o prijavljenih kandidatih in kaj to pomeni, niso izrecno odgovorili.

Tako niti ne vemo, ali so 4 predstavnice ministrstva v svetu zavoda s tem, ko je moral Svet zavoda podatke o prijavljenih kandidatih poslati na ministrstvo, dobile nezaupnico in ali jim ministrstvo sploh še zaupa.

Kdo so člani Sveta zavoda DSO Metlika, ki so pristojni in odgovorni za imenovanje direktorja?

  • Štiri predstavnice ustanovitelja (države oz. ministrstva) so: Cvetka Aupič, Nada Krašovec Klančar, Barbara Vraničar, Dragica Valenčič (od 19. 1.2017)
  • Predstavnica lokalne skupnosti (na predlog občine): Duška Vlašič (od 6. 10. 2016). Vlašičeva je tudi članica občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in tako očitno vez med občino in DSO Metlika.
  • Predstavnica zaposlenih: Irena Vrščaj (od 26. 10. 2016)
  • Predstavnik stanovalcev: Edvard Franc Vivoda (od 15. 9. 2016)

Kdo se je prijavil na razpis?

Jerneja Šterk, v. d. direktorice DSO, je sporočila, da so v dom prispele tri prijave. Iz nadaljnjih poizvedovanj pa je razvidno, da so se na razpis za direktorja, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 12. januarja, prijavile (po abecednem vrstnem redu):

  • Andreja Draginc,
  • Ivica Lozar in
  • Mojca Stopar Zevnik.

Andreja Draginc, magistrica, prihaja iz občine Metlika. Vpogled v Vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov (Cobiss.si) pokaže, da so njene delovne in raziskovalne izkušnje s področja zdravstva in socialnega varstva zelo obsežne. Leta 2008 je diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Visoki šoli za zdravstvo, z naslovom naloge Profesionalna in etična odgovornost medicinske sestre. Nato je leta 2013 magistrirala iz managementa v zdravstvu in socialnem varstvu. Je avtorica številnih strokovnih člankov in tudi učnega gradiva, s strokovnimi prispevki je sodelovala na številnih konferencah. Hkrati je bila mentorica številnim študentom. V Cobibu.si ob njenem imenu najdemo kar 55 zadetkov. Andreja Draginc je tudi predavateljica in vodja kliničnega usposabljanja na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.

Ivica Lozar po dostopnih podatkih prihaja iz Črnomlja, leta 2000 je na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto diplomirala z naslovom naloge Kakšen naj bo dober prodajalec. To je edino, kar pokaže Cobiss. Ostale spletne baze pa pokažejo, da je od novembra 2011 solastnica podjetja L-Šport iz Črnomlja, pred tem je imela status samostojne podjetnice. V podjetju z enim zaposlenim, ki je v rdečih številkah, ima Lozarjeva po podatkih Ajpesa 10,50-odstotni delež.

Mojca Stopar Zevnik, pa je, kot smo že poročali, leta 2008 diplomirala z naslovom naloge Vpliv zamenjave vodstva na organizacijsko klimo v podjetju Petrol, kjer naj bi bila glede na dostopne podatke tudi zaposlena. Tudi pri njej Cobiss drugih strokovnih del ne zaznava. Ostale spletne baze pa kažejo, da je v zadnjem času predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Metlika.

Stopar Zevnikova je doslej v pomembnem delu metliške javnosti veljala za skorajšnjo direktorico – iz razloga, ker je njen mož metliški župan, pa tudi sama je leta 2014 kandidirala za občinski svet na listi stranke SD, katere nosilec je bil njen soprog, članica te stranke pa je tudi resorna ministrica Anja Kopač Mrak.

Objavili smo javno dostopne podatke o prijavljenih kandidatkah. Kako se bodo stvari odvijale dalje, bomo spremljali in tudi poročali o tem.

J. M.