DSO Metlika: Kako se bo izteklo tokratno imenovanje direktorice?

Dom starejših občanov Metlika

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po več mesečnem preiskovanju zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja Mojce Stopar Zevnik za direktorico Doma starejših občanov (DSO) Metlika. Sporočilo o ugotovitvah je KPK na svoji spletni strani objavila 30. julija.

KPK je na podlagi javnosti neznanega prijavitelja več mesecev vodila postopek o domnevnih nepravilnostih v postopku imenovanja direktorja doma starejših občanov. Čeprav v javno objavljenem mnenju ni napisala, za kateri dom starejših gre, pa so to kmalu po objavi razkrili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ugotovitve se nanašajo na DSO Metlika.

Tudi sicer je bilo znano, da KPK vodi postopek v primeru imenovanja Mojce Stopar Zevnik za direktorico DSO Metlika. Razpis za direktorja je bil v Uradnem listu RS objavljen 12. januarja 2018, prijavljene so bile tri kandidatke, svet zavoda je nato izbral Stopar Zevnikovo, ki je dobila soglasje tudi na občinskem svetu Metlika. Soglasje bi morala podpisati še pristojna ministrica Anja Mrak Kopač, ki pa tega dolgo ni storila, nato je neposredno po volitvah svet zavoda obvestila, da soglasja ne bo dala. Očitki so šli namreč tudi v smer, da gre za politično kadrovanje.

KPK: Postopek je potekal v nasprotju s standardi transparentnosti in integritete

Iz objavljenega mnenja KPK je razvidno, da “Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije v konkretnem primeru ne more z gotovostjo potrditi nezakonitih ali neformalnih vplivov na delovanje predstavnikov ustanoviteljev sveta javno socialno varstvenega zavoda, z gotovostjo pa lahko trdi, da je postopek potekal najmanj v nasprotju z vsemi standardi transparentnosti in integritete posameznikov in institucij”.

Komisija je tako v postopku izbire Stopar Zevnikove ugotovila korupcijska tveganja. Ministrstvu so nato izdali več priporočil, ki jih objavljamo ob koncu prispevka.

Svet DSO 15. junija 2018 objavil nov razpis

Po tem, ko ministrica v (večmesečnem) odhajanju Anja Kopač Mrak ni podala soglasja k imenovanju Stopar Zevnikove (obstaja velika možnost, da je takrat že vedela za odločitev KPK), so v Svetu DSO Metlika objavili nov razpis. Ta je bil v uradnem listu objavljen 15. junija 2018. Tudi tokrat so v svetu (podobno kot prvič) zelo pohiteli in med dvema prijavljenima kandidatkama odločili v korist kandidatke, ki je po navedbah znanih virov že od začetka veljala za favoritko večine članic Sveta DSO Metlika, Stopar Zevnikova pa naj bi jim na prvem razpisu zgolj premešala štrene.

V Svetu DSO Metlika so izbrali Ivico Lozar. Po lastnih navedbah je zavarovalna agentka Zavarovalnice Triglav, na portalu pa smo že tudi razkrili, da je solastnica črnomaljskega podjetja z minimalnimi prihodki, enim zaposlenim in večletnim poslovanjem z izgubo.

Nadaljnja soglasja

Tudi za to izbiro bi moral soglasje podati metliški občinski svet, ki pa se je nazadnje sestal konec junija 2018. Običajno se v poletnih mesecih ne sestajajo, tudi tokrat ni razpisane nobene seje, lani je bila prva popoletna seja šele konec septembra. Metliški viri pa so že poročali tudi o veliki živčnosti nekaterih članov sveta zavoda in ostalih, ki so želeli novo kadrovanje pospešiti. Dodajmo, da se mora lokalna skupnost (občina) po zakonu do izbire Sveta DSO Metlika opredeliti v 60 dneh. Temu sledi še opredelitev oz. pridobitev mnenja resornega ministrstva.

Svet DSO Metlika je izbiro med dvema prijavljenima kandidatkama opravil 5. julija 2018. Potem sledi še obvestilo občini, kar pomeni, da se mora občinski svet do izbire opredeliti najpozneje okoli 5. septembra 2018 (odvisno tudi od tega, kdaj jih je Dragica Valenčič kot predsednica Sveta DSO obvestila o izbiri). Odločitvi občinskega sveta bo sledilo še odločanje resornega ministrstva. Kdo bo septembra ali oktobra minister, pa je v tem trenutku še popolna neznanka, saj po zadnjih volitvah z dne 3. junija še vedno ni znan niti mandatar, kaj šele njegova ekipa.

Vendar pa so še bolj kot to, kdo bo minister, za odločitev pomembne ugotovitve KPK in predvsem priporočila, ki jih je komisija dala ministrstvu.

Eno izmed teh je, da mora ministrstvo podati mnenje o vseh prijavljenih kandidatih in ne zgolj za enega. Mnenje mora biti pisno in obrazloženo. Pred podajo mnenja oz. soglasja pa mora ministrstvo pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih za direktorja zavoda, ki jim bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši kandidat za direktorja.

Prav slednje pa je v primeru DSO Metlika lahko vprašljivo. Vprašanje je, koliko te dokumentacije v DSO Metlika še sploh imajo. Običajno je tako, da zavrnjenega kandidata svet pozove, da lahko v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi zahteva vrnitev celotne dokumentacije, ki jo je predložil na razpis.

Ali se obetajo novi zapleti in še tretji razpis za direktorja DSO Metlika? To smo vprašali tudi ministrstvo, od koder so nam odgovorili nedoločno. Na vprašanje, ali razmišljajo o zamenjavi članov sveta zavoda, pa niso odgovorili.

Priporočila KPK ministrstvu:

  1. Pri podaji mnenja (soglasja) o določenem kandidatu mora ministrstvo upoštevati strokovnost kandidata, podano vizijo in razvoj ter interes zavoda oziroma javni interes.
  2. Pred podajo mnenja (soglasja) mora ministrstvo pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih za direktorja zavoda (predloženih s strani kandidata, pridobljenih v postopku, zapise razgovorov…), ki mu bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši kandidat za direktorja javno socialno varstvenega zavoda.
  3. Ministrstvo naj oblikuje smernice oziroma programske usmeritve v zvezi z imenovanjem direktorjev javno socialno varstvenih zavodov, ki bi določale temeljne cilje delovanja javno socialno varstvenih zavodov, način za doseganje le teh ter načela delovanja in bi bile vodilo pri odločanju o tem, kateri izmed kandidatov za direktorja je najprimernejši glede na podane smernice.
  4. Mnenje o kandidatih (za vse in ne zgolj za enega) naj ministrstvo poda pisno in obrazloženo, v luči smernic oziroma programskih usmeritev.
  5. Sveti javno socialno varstvenih zavodov naj sprejmejo poslovnik za imenovanje direktorjev ali pa v že obstoječih poslovnikih natančneje opredelijo postopek imenovanja direktorjev.

Mnenje KPK je dostopno tukaj: komisija-zaznala-korupcijska-tveganja

J. M.