DSO Metlika: Kako se bo izteklo tokratno imenovanje direktorice?

Dom starejših občanov Metlika

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po več mesečnem preiskovanju zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja Mojce Stopar Zevnik za direktorico Doma starejših občanov (DSO) Metlika. Sporočilo o ugotovitvah je KPK na svoji spletni strani objavila 30. julija.

KPK je na podlagi javnosti neznanega prijavitelja več mesecev vodila postopek o domnevnih nepravilnostih v postopku imenovanja direktorja doma starejših občanov. Čeprav v javno objavljenem mnenju ni napisala, za kateri dom starejših gre, pa so to kmalu po objavi razkrili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ugotovitve se nanašajo na DSO Metlika.

Tudi sicer je bilo znano, da KPK vodi postopek v primeru imenovanja Mojce Stopar Zevnik za direktorico DSO Metlika. Razpis za direktorja je bil v Uradnem listu RS objavljen 12. januarja 2018, prijavljene so bile tri kandidatke, svet zavoda je nato izbral Stopar Zevnikovo, ki je dobila soglasje tudi na občinskem svetu Metlika. Soglasje bi morala podpisati še pristojna ministrica Anja Mrak Kopač, ki pa tega dolgo ni storila, nato je neposredno po volitvah svet zavoda obvestila, da soglasja ne bo dala. Očitki so šli namreč tudi v smer, da gre za politično kadrovanje.

KPK: Postopek je potekal v nasprotju s standardi transparentnosti in integritete

Iz objavljenega mnenja KPK je razvidno, da “Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije v konkretnem primeru ne more z gotovostjo potrditi nezakonitih ali neformalnih vplivov na delovanje predstavnikov ustanoviteljev sveta javno socialno varstvenega zavoda, z gotovostjo pa lahko trdi, da je postopek potekal najmanj v nasprotju z vsemi standardi transparentnosti in integritete posameznikov in institucij”.

Komisija je tako v postopku izbire Stopar Zevnikove ugotovila korupcijska tveganja. Ministrstvu so nato izdali več priporočil, ki jih objavljamo ob koncu prispevka.

Svet DSO 15. junija 2018 objavil nov razpis

Po tem, ko ministrica v (večmesečnem) odhajanju Anja Kopač Mrak ni podala soglasja k imenovanju Stopar Zevnikove (obstaja velika možnost, da je takrat že vedela za odločitev KPK), so v Svetu DSO Metlika objavili nov razpis. Ta je bil v uradnem listu objavljen 15. junija 2018. Tudi tokrat so v svetu (podobno kot prvič) zelo pohiteli in med dvema prijavljenima kandidatkama odločili v korist kandidatke, ki je po navedbah znanih virov že od začetka veljala za favoritko večine članic Sveta DSO Metlika, Stopar Zevnikova pa naj bi jim na prvem razpisu zgolj premešala štrene.

V Svetu DSO Metlika so izbrali Ivico Lozar. Po lastnih navedbah je zavarovalna agentka Zavarovalnice Triglav, na portalu pa smo že tudi razkrili, da je solastnica črnomaljskega podjetja z minimalnimi prihodki, enim zaposlenim in večletnim poslovanjem z izgubo.

Nadaljnja soglasja

Tudi za to izbiro bi moral soglasje podati metliški občinski svet, ki pa se je nazadnje sestal konec junija 2018. Običajno se v poletnih mesecih ne sestajajo, tudi tokrat ni razpisane nobene seje, lani je bila prva popoletna seja šele konec septembra. Metliški viri pa so že poročali tudi o veliki živčnosti nekaterih članov sveta zavoda in ostalih, ki so želeli novo kadrovanje pospešiti. Dodajmo, da se mora lokalna skupnost (občina) po zakonu do izbire Sveta DSO Metlika opredeliti v 60 dneh. Temu sledi še opredelitev oz. pridobitev mnenja resornega ministrstva.

Svet DSO Metlika je izbiro med dvema prijavljenima kandidatkama opravil 5. julija 2018. Potem sledi še obvestilo občini, kar pomeni, da se mora občinski svet do izbire opredeliti najpozneje okoli 5. septembra 2018 (odvisno tudi od tega, kdaj jih je Dragica Valenčič kot predsednica Sveta DSO obvestila o izbiri). Odločitvi občinskega sveta bo sledilo še odločanje resornega ministrstva. Kdo bo septembra ali oktobra minister, pa je v tem trenutku še popolna neznanka, saj po zadnjih volitvah z dne 3. junija še vedno ni znan niti mandatar, kaj šele njegova ekipa.

Vendar pa so še bolj kot to, kdo bo minister, za odločitev pomembne ugotovitve KPK in predvsem priporočila, ki jih je komisija dala ministrstvu.

Eno izmed teh je, da mora ministrstvo podati mnenje o vseh prijavljenih kandidatih in ne zgolj za enega. Mnenje mora biti pisno in obrazloženo. Pred podajo mnenja oz. soglasja pa mora ministrstvo pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih za direktorja zavoda, ki jim bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši kandidat za direktorja.

Prav slednje pa je v primeru DSO Metlika lahko vprašljivo. Vprašanje je, koliko te dokumentacije v DSO Metlika še sploh imajo. Običajno je tako, da zavrnjenega kandidata svet pozove, da lahko v osmih dneh po prejemu obvestila o zavrnitvi zahteva vrnitev celotne dokumentacije, ki jo je predložil na razpis.

Ali se obetajo novi zapleti in še tretji razpis za direktorja DSO Metlika? To smo vprašali tudi ministrstvo, od koder so nam odgovorili nedoločno. Na vprašanje, ali razmišljajo o zamenjavi članov sveta zavoda, pa niso odgovorili.

Priporočila KPK ministrstvu:

  1. Pri podaji mnenja (soglasja) o določenem kandidatu mora ministrstvo upoštevati strokovnost kandidata, podano vizijo in razvoj ter interes zavoda oziroma javni interes.
  2. Pred podajo mnenja (soglasja) mora ministrstvo pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih za direktorja zavoda (predloženih s strani kandidata, pridobljenih v postopku, zapise razgovorov…), ki mu bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši kandidat za direktorja javno socialno varstvenega zavoda.
  3. Ministrstvo naj oblikuje smernice oziroma programske usmeritve v zvezi z imenovanjem direktorjev javno socialno varstvenih zavodov, ki bi določale temeljne cilje delovanja javno socialno varstvenih zavodov, način za doseganje le teh ter načela delovanja in bi bile vodilo pri odločanju o tem, kateri izmed kandidatov za direktorja je najprimernejši glede na podane smernice.
  4. Mnenje o kandidatih (za vse in ne zgolj za enega) naj ministrstvo poda pisno in obrazloženo, v luči smernic oziroma programskih usmeritev.
  5. Sveti javno socialno varstvenih zavodov naj sprejmejo poslovnik za imenovanje direktorjev ali pa v že obstoječih poslovnikih natančneje opredelijo postopek imenovanja direktorjev.

Mnenje KPK je dostopno tukaj: komisija-zaznala-korupcijska-tveganja

J. M.

novo staro popularno
Računar

Joj, kaj po vsej tej sagi o dogajanju v Meliškem domu še vedno ni jasno kaj se dogaja? Tukaj ne gre za strokovnost in razvoj oskrbe starejših, temveč samo za ohranitev mest vodilnega kadra, ki je bil že nameščen pod Aupičevo, ki je tudi v svetu (kvota ministrstvo- Desus) in katera s pretežno večino v svetu v navezi predvsem s predstavnico zaposlenih (sindikalistko-odkar je šefica je predala sindikat drugi osebi) in za katere je bila direktorica Majerletova moteča, ker je bila strokovna, delovna in zahtevna do teh oseb, ki se po večini šlepajo na dobrem delu večine osebja. Majerletova s… Preberite več »

tako je

Točno tako.Potrebno je strokovno vodstvo in to iz Metlike, ne pa da se bo polnil račun podjetja z izgubo, katerega solastnica je “predlagana” iz Črnomlja.

Lepa Anka

V metliškem domu je veliko delavcev, ki vestno in odgovorno skrbijo za starostnike. Svojo predstavnico so izglasovali v upanju, da bo delala v njihovo dobro. Vendar pa “predstavnica zaposlenih” dela samo v dobro določenih posameznikov. Tako je bila ta funkcija zlorabljena za rušenje prejšnje direktorice in ustoličenje v.d. Usluga ji je bila povrnjena z napredovanjem na delovno mesto vodje enote za dementne, vse s sodelovanjem in ob podpori sveta zavoda. Članice sveta niso dojele, da ne izbirajo direktorja zase in za sedanje vodstvo, ampak za dom starejših občanov. Ne želijo si sposobnega, strokovno podkovanega direktorja, ampak takega, ki bo samo… Preberite več »

Urša

Odločitev KPK je prvi korak k strokovnemu in nepolitičnemu kadrovanju. Vsa pohvala tudi portalu, ki spremlja dogajanje in obvešča javnost o dogajanju. Nujno bi bilo, da končno odgovorni za nastalo situacijo in nestrokovno kadrovanje odgovarjajo in so odstavljeni. Z moralnega vidika je nesprejemljivo, da odgovorni, ki so bili včasih na vodilnih delovnih mestih, ne želijo delati v dobro zavoda, ampak favorizirajo osebo brez znanja in izkušenj. Za direktorja bi morala biti izbrana sposobna, strokovno usposobljena oseba, ne glede na politično usmeritev. Vendar pa tako sedanji vodilni garnituri kot sodelujočim članicam sveta zavoda odgovarja stanje, kakršno je. Gre za privilegije, ki… Preberite več »

Čurilka

Vse je tako kot si navedla. Zgroženi smo lahko ob takem kadrovanju teh starejših članic sveta zavoda. Namesto, da bi bile zgled mladim članicam v smislu modrega transparentnega odločanja v dobro lokalne skupnosti in države, poosebljajo najbolj nestrokovno, netransparentno gnilo delovanje v svetu… za kakšne cilje že…. V svetu zavoda kot je znano deluje po svoji vesti v dobrobit doma starejših samo gospod, ki živi v domu in je predstavnik oskrbovancev. Tudi jaz se strinjam; mogoče je javnost posledično s priporočili KPK za v bodoče več naredila za nastavljanje strokovnih in poštenih članov sveta tudi širše, kot pa inštitucije, ki… Preberite več »

Mislec

Končno ste vsi komentatorji spoznali resnico o dogajanju v tem domu., vsi morajo prevzeti odgovornost, župan, občinski svet komisija na občini, gospod Cajnar je vse vedel že ves čas, člani sveta zavoda predstavnice ministerstva, vršilka direktorja je bila prisotna na vseh sejah sveta pa sploh nima te pristojnosti, Vrščajka najbolj nedelovna ženska v domu z dvemi disciplinskimi opomini pred odpovedjo delovnega razmerja in ta zdaj vodi demenco, saj to je nezaslišano.. Končno je prišla vsa resnica na dan. Ta dom je potrebno zapreti samo tako bo konec tega grozljivega početja. Občani niso neumni in vse opažajo. Ubogi ljudje v tem… Preberite več »

Metka

Upam,da v tem primeru bodo na ministairsvu
kadrovski transparentno v dobro stanovalcev in malih delavcev,ki so na robu moči fizične in psihične,ker morajo gledat to nepravico.Lp

Miha

Lozarjeva sploh ne more izpolnjevat pogojev. Vse drugače rečeno je prirejeno

Ana

Moje mnenje je, da je bil tudi ta 2. razpis dogovorjen z ministrico, Zevnikovimi, Valenčičevo in ostalimi ženskimi članicami sveta. Kolikor vem je tudi tu že prijava pri KPK in policiji, ki je še najpomembnejša, saj lahko sledijo tel. dogovarjanju

jaka

ko mačke ni, miši plešejo. res pohvale vredno, da so štakori v domu, tu gre za strokovno vodenje vodilnega kadra, v.d. in ostalih, ki vlečejo plače, ne naredijo pa nič.