Državni proračun januarja s skoraj 100 milijoni evrov presežka

(vir: Ministrstvo za finance)

Državni proračun je januarja zabeležil 99,6 milijona evrov presežka. Prihodki so bili s približno 1,19 milijarde evrov za 33,3 % višji kot januarja lani, odhodki pa so dosegli nekaj manj kot 1,09 milijarde evrov in so bili za 17,8 % nižji od lanskega januarja.

Davčni prilivi so januarja dosegli 935,3 milijona evrov in so za 26,4 % višji kot v enakem obdobju lani, med drugim zaradi boljšega poslovanja podjetij.

Prilivi iz naslova dohodnine so se okrepili za 12,6 %, iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb za 21 %, iz naslova davka na dodano vrednost pa za 32,2 %.

Januarja je Slovenija prejela 193,4 milijona evrov EU sredstev, od tega 75,5 milijona evrov povračil iz kohezijske politike.

Za obresti je bilo januarja skupaj plačano 17,4 milijona evrov, kar je 78,8 % manj kot januarja lani. To je posledica uspešnega upravljanja dolga.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom so namenili 161,1 milijona evrov oziroma 57,3 % manj kot v enakem obdobju lani.

Zaradi nižjega števila nezaposlenih so se za 26 % znižali transferi nezaposlenim, so včeraj sporočili z ministrstva za finance.

M. D.