Državne štipendije: Vlogo je treba vložiti še v decembru

Od 1. januarja 2019 bodo do štipendije upravičeni tudi tisti dijaki oz. študenti, pri katerih mesečni prihodek na družinskega člana spada v 6. dohodkovni razred (od 576,90 do 659,30 evra). Tako naj bi bilo do državne štipendije upravičenih dodatnih 8500 dijakov ali študentov.

Vloge za štipendijo je treba vložiti še v decembru. Vložijo jo vsi, ki spadajo v 6. dohodkovni razred in jim je bila v preteklosti vloga zaradi tega zavrnjena, pa tudi tisti, ki jim zaradi preseganja cenzusa državna štipendija v tekočem šolskem oz. študijskem letu miruje.

Štipendija za tiste iz 6. dohodninskega razreda znaša 70 evrov za polnoletne in 35 evrov za mladoletne dijake oziroma študente.

Državne štipendije država sicer izplačuje 10. v mesecu oziroma v petek, če 10. pade na soboto ali nedeljo. V zadnjem času pa zaradi reorganizacije centrov za socialno delo in prenove informacijskega sistema prihaja do zaostankov pri odločanju o vlogah.

Vlogo za državno štipendijo se vloži pri pristojnem centru za socialno delo, z veljavnim digitalnim potrditom pa se vlogo lahko odda tudi prek portala e-uprava.

C. R.