Dragulji Metlike – ureditev zunanjih prostorov okoli gradu v Metliki

Grad, Metlika (vir: kraji.eu)

Občina Metlika je pridobila 206.054 evrov evropskih sredstev, za projekt ureditev zunanjih prostorov metliškega gradu, za projekt, ki so ga poimenovali Dragulji Metlike.

V sklopu projekta bodo uredili grajski vrt, na platoju ob gradu bodo uredili parkirišče s sanitarijami in ozelenjen atrij.

Ureditev je večnamenska, saj bo prostor namenjen tudi organiziranju dogodkov na prostem. V ta namen bodo postavili oder. V sodelovanju z lokalnimi ponudniki in drugimi deležniki bodo razvili turistične produkte. Ob/na javni turistični ponudbi bodo v starem mestnem jedru razvili tudi dodatno ponudbo ter pridobili ekološki znak Zero waste za prireditev.

Namen projekta je ureditev nove turistične infrastrukture na degradiranem območju okoli metliškega gradu za namene izboljšanja funkcionalnosti območja in razvoja kakovostnih trajnostnih doživetij v starem mestnem jedru Metlike.

Ocenjena vrednost projekta: 510.709 evrov (z davkom na dodano vrednost). V okviru tega bodo prejeli 206.054 evrov evropskih sredstev.

Datum pričetka in zaključka projekta: januar – september 2024

Viri sofinanciranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

A. L.