Dragatuš: Kulturni dom z novo streho

Kulturni dom v Dragatušu

Zaradi slabega stanja in dotrajanosti strešne kritine je bila nujno potrebna sanacija strehe na stavbi Kulturnega doma Dragatuš – severni krak, ki je od letos v lasti občine Črnomelj.

Investicija je vredna okoli 40 tisoč evrov, sredstva so bila v celoti zagotovljena v občinskem proračunu. Dela so se začela v juniju 2022 in končala v avgustu 2022.

Gradbena dela je izvedlo Krovstvo in ključavničarstvo Jože Butala s. p., nadzor 3DD STATIKA, Živko Franko s. p., varnostni načrt in nadzor varnosti pa Renova, d.o.o.

Z občine Črnomelj so sporočili, da nameravajo v naslednjih letih po fazah nadaljevati z obnovo objekta.

A. L.