Dr. Vinko Gorenak: Butalci in policijska ura

Fotografija je simbolična.

“Groza! Vlada Janeza Janše je uvedla policijsko uro. Med 21.00 in 06.00 se ne bomo mogli gibati na prostem. Fašistoidno, zatiralsko in ponižujoče, tako bi lahko povzeli dominantne medije. Toda, kaj je in kaj ni res? 

Tako je na svojem blogu sinoči uvodoma zapisal dr. Vinko Gorenak, nekdanji minister za notranje zadeve, poslanec in zdajšnji državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.”

Pojasnil je:V Sloveniji tako imenovane policijske ure ni in je brez potrebe nikoli ne bo. Policijsko uro, če ji tako sploh lahko rečemo, pogojno določa 56. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (v točkah od 1 do 12).” Nič od tega (kar je navedeno v teh točkah) se ne dogaja ta čas.

Vlada je prepovedala gibanje med 21.00 in 06.00 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in sicer na podlagi 39. člena tega zakona, ki določa:

“Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje ukrepe:

1.      določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;

2.      prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;

3.      prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;

4.      omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.”

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije in javnost.”

“Kaj je torej res in kaj ni? Resnica je le ena. Toda naši dominantni mediji jo potvarjajo. Policijske ure v Sloveniji torej ni. Res pa je, da je prepovedano gibanje v omenjenem času, torej v času od 21.00 do 06.00.”

Zapis je v celoti dostopen na vinkogorenak.net/

M. D.