Dr. Anton Olaj generalni direktor Policije

Dr. Anton Olaj, generalni direktor Policije (vir: arhiv)

Vlada je dr. Antona Olaja imenovala na položaj generalnega direktorja Policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Obenem je dr. Antona Olaja z 28. januarjem 2021 razrešila s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve.

Dr. Anton Olaj je začel karierno pot leta 1981 na takratni Postaji milice Ljubljana – Vič. Nato je med leti 1986 in 2006 delal v novomeški kriminalistični službi kot kriminalist, kriminalistični inšpektor, vodja Sektorja za zatiranje gospodarske kriminalitete in nazadnje kot načelnik Urada kriminalistične službe.

Svojo poklicno pot v policiji je sklenil leta 2012 kot direktor Policijske uprave Novo mesto. Junija 2020 je bil imenovan za državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve.

Leta 1989 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2005 je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije, leta 2011 pa je doktoriral na Evropski pravni fakulteti. Med leti 2006 in 2011 je svoje kriminalistične izkušnje in pravno teoretično znanje prenašal na študente Višje policijske šole v Tacnu in slušatelje kriminalističnih tečajev pri predmetu kazensko pravo. Je predavatelj in avtor več znanstvenih člankov s področja mednarodnega javnega prava in ustavnega prava.

J. M.