Donacije za 16 osnovnih šol

Predstavniki 16 osnovnih šol, prejemnic donacij.
Podjetje Spar Slovenija je 16 šolskim knjižnicam namenilo donacijo v skupni višini 20.000 evrov. Med prejemniki denarne donacije so tudi osnovne šole iz jugovzhodne Slovenije. To so osnovne šole Vinica, Stari trg ob Kolpi in Fara ter podružnične šole Osilnica, Adlešiči, Griblje in Kočevska Reka.
Ostale osnovne šole so še: Kapela, Raka, Križevci, Veržej, Miklavž pri Ormožu, Istrskega odreda Gračišče, Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje ter podružnične šole Puconci in Ambrus.

Te šole so bile izbrane zato, ker v okoljih, kjer delujejo, učencem dostop do knjige omogoča le šolska knjižnica. V teh krajih (in vsaj še 10 km okoli njih) namreć ni splošnih knjižnic in ni knjigarn, prav tako tam ni postajališča bibliobusa.

Gre za majhne šole, katerih število učencev se giblje od 5 na Podružnični šoli v Osilnici (OŠ Fara) do 295 na OŠ Križevci.

Največ, kar 7 obdarjenih šol, je v dolini Kolpe, 4 v Pomurju, 2 na Obalno-kraškem območju ter po 1 na Osrednjeslovenskem, Spodnje-podravskem in v Posavju.

Predstavnici šol – od leve Barbara Stuhne Vuk, knjižničarka v OŠ Vinica.

Barbara Stuhne Vuk, knjižničarka v Osnovni šoli Vinica, je ob tem povedala: “Donacija je za našo šolo več kot dobrodošla. Kot šola smo namreč kar odmaknjeni od središča Slovenije in sredstva za nabavo knjižničnega gradiva niso visoka. Živimo v času, ko je znanje zelo pomembno in je izobraževanje tisto, ki ga dviga in nadgrajuje. Zato bomo Sparovo donacijo uporabili za nakup knjižničnega gradiva, tako leposlovja kot strokovnega gradiva, za naše učence, ki se morajo sicer do splošne knjižnice voziti več kot 20 kilometrov. Pravijo, da se svet odpira tistim, ki berejo. Hvala, ker nam pri tem pomagate.”

Spar Slovenija je donacijo 16 osnovnim šolam podelil po zaključku akcije Pižama & mleko.

C. R.