Domovi za starejše: Dolenjski in Beli krajini 10,87 milijona evrov nepovratnih sredstev

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Na zadnjem javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v domove za starejše je bilo potrjenih 18 projektov, za katere je zagotovljenih 93 milijonov evrov evropskih sredstev. Iz tega naslova in dodatno tega, kar v Novem mestu že poteka, bosta Dolenjska in Bela krajina pridobili 10,87 milijona evrov nepovratnih sredstev (zgolj Novo mesto 7,19 milijona evrov).

Na zadnjem razpisu so bili uspešni 3 domovi za starejše iz naše regije: DSO Črnomelj, DSO Metlika in DSO Novo mesto.

Prijavljene investicije bodo 100-odstotno pokrite z nepovratnimi sredstvi, ta so namenjena reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih domovih.

Investicije, ki jih bodo izvajali v posameznih domovih, so naslednje:

  1. Dom starejših občanov Črnomelj: Preureditev trakta A, zaprošenih in odobrenih – 1.363.229,40 evra
  2. Dom starejših občanov Metlika: Prostorska preureditev nastanitvenih možnosti na Mestnem trgu – zaprošenih in odobrenih 2.312.876,83 evra
  3. Dom starejših občanov Novo mesto: Izboljšanje varnosti stanovalcev in zaposlenih v DSO – zaprošenih in odobrenih 5.772.229,63 evra

Vsi trije domovi bodo skupno prejeli 9.448.335,86 evra ali dobro desetino vseh v državi odobrenih sredstev. Dela morajo biti končana do vključno 2023.

DSO Novo mesto še dodatnih 1,42 milijona evrov nepovratnih eu-sredstev

V Domu starejših občanov Novo mesto je dodatno v teku gradnja prizidka za dnevni center in začasne namestitve. V prizidku ob obstoječem objektu bo urejen dnevni center za izvajanje dnevnega varstva za 30 uporabnikov, pridobili bodo tudi dodatne kapacitete za začasno namestitev 20 oseb. Skupna koristna površina novega objekta bo 3125 kvadratnih metrov in bo v treh etažah (pritličje in dve nadstropji).

Vrednost gradbenih del je ocenjena na 3,23 milijona evrov (z DDV), od tega je pridobljenih 1,42 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tudi ta investicija mora biti končana do vključno leta 2023.

Skupno bo regija tako pridobila 10,87 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega zgolj Novo mesto 7,19 milijona evrov.

Nerazumljivo tarnanje vodstva novomeškega Desusa

Na podlagi teh podatkov je zato nerazumljivo, da je novomeško vodstvo stranke DeSUS v nedavnem brezplačnem biltenu, ki so ga prejela vsa gospodinjstva v občini, tarnalo nad tem, da se v Novem mestu ne gradi, država pa menda ne skrbi za starejše. V vodstvu OO DeSUS so z vsem namreč dobro seznanjeni. Ne samo prek občinskega sveta, katerega člana sta predsednik občinskega odbora Adolf Zupan in Ana Bilbija. Ana Bilbija je celo predsednica Sveta zavoda DSO Novo mesto in je z vsem dobro seznanjena.

Vsekakor čudno. Dodajmo pa, da v preteklih letih, v času, ko so vlade vodili predstavniki KUL, tovrstnega javnega tarnanja po nam dostopnih podatkih ni bilo.

Področje domov za starejše je bilo v zadnjem desetletju in več namreč v domeni stranke SD, v vseh vladah je bil tudi DeSUS.

Zadnji dom za starejše je bil v Sloveniji zgrajen leta 2007, nato pa so stranke KUL “vlagale”, bolje rečeno denar zapravljale za “študije in programske dokumente” – po navedbah Računskega sodišča RS je šlo za to 75 milijonov evrov (vrednost 10 do 15 domov za starejše).

J. M.