Dom starejših občanov Metlika razpisuje mesto direktorja

Vir: dso-metlika.si

V današnjem Uradnem listu RS je objavljen razpis za delovno mesto direktorja zavoda Doma starejših občanov Metlika.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisal. Pisne prijave z vsemi dokazili morajo kandidati poslati na: Svet zavoda Doma starejših občanov, Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako “Za razpis direktorja/ice” s pripisom “Ne odpiraj”.

Iz razpisa je razvidno, da je za direktorja javnega zavoda lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.

V 56. členu je posebej za domove za starejše navedeno, da ima lahko direktor visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovnem zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu.

Navedeno je, da mora direktor zavoda poleg pogojev o izobrazbi in delovnih izkušnjah imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica. Ne glede na to pa je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Iz razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS št. 3, je še razvidno, da se od kandidata pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

K pisni prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazilo o izpolnjevanju pogoje (potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva) ter program in vizijo dela zavoda.

Razpis za prosto delovno mesto direktorja je dostopen tukaj: uradni list.si

C. R.