Dolž: Obnova ceste, gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave

Dolž

Na Dolžu so pred dnevi podpisali pogodbo za izvedbo 1. faze rekonstrukcije ceste skozi kraj. Izvajalec del bo CGP, pogodbo so podpisal novomeški župan Gregor Macedoni, predsednik uprave CGP Martin Gosenca in Martin Kobe, predsednik Krajevne skupnosti Dolž. 

Projekt prenove ceste je ocenjen na 124.770 evrov (z davkom na dodano vrednost), pri čemer bo občina prispevala 80 odstotkov sredstev, preostanek pa krajevna skupnost.

Prenova ceste iz središča kraja v smeri proti Vrhem je načrtovana v dveh fazah. V prvi fazi, ki se bo predvidoma začela konec avgusta in zaključila novembra,  bo prenovljenih 80 metrov ceste. Dela zajemajo rekonstrukcijo ceste z opornimi zidovi, ureditev pločnika in cestne razsvetljave.

Prihodnje leto je v načrtu tudi izvedba 2. faze prenove omenjene ceste v dolžini 190 metrov.

Prenove ceste se je razveselil tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe, ki je poudaril, da se bo z začetkom del v 1. fazi najprej prenavljal najbolj problematičen del ceste, s tem pa se bo zagotovila večja varnost predvsem za ranljive udeležence v prometu, kot so kolesarji in pešci.

Kot je povedal župan, je podpis pogodbe del sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti, pri čemer Mestna občina Novo mesto krajevnim skupnostim omogoča finančno pomoč pri projektih, ki izhajajo iz pobud krajanov. “Sodelovanje s krajevno skupnostjo je bilo hitro in zelo uspešno. Ker je na Dolžu tudi podružnična šola, me veseli, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli za varne šolske poti,” je dejal.

Napovedal je še, da je v prihodnjem letu v načrtu tudi prenova ceste v smeri proti Gabrju.

Vir in foto: Mestna občina Novo mesto

M. D.