Določen način, kako preveriti izpolnjevanje pogoja PCT

Dokazilo PCT (vir: arhiv)

Vlada je na sredini dopisni seji, poleg podaljšanja veljavnosti odlokov o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode, sprejela odlok, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljen, testiran).

Odlok je pravna podlaga za uporabo mobilne aplikacije, namenjene preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT oseba predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, ki je opremljeno s kodo QR. 

Ob odčitavanju kode QR v aplikaciji bo razvidno, ali oseba izpolnjuje pogoj PCT – vendar ne, katerega od pogojev izpolnjuje –, osebno ime in letnica rojstva. To slednje je nujno zaradi potrditve istovetnosti, da se predloženo dokazilo nanaša na osebo, ki ga je predložila.

Odlok tudi določa, da aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave osebnih podatkov, prav tako se ne sme povezovati z nobeno zbirko osebnih podatkov. Aplikacijo bo zagotovil in z njo upravljal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Če pa bo oseba predložila neko drugo, vendar ustrezno potrdilo oziroma dokazilo, se bo izpolnjevanje pogoja PCT preverilo z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

Vir: gov.si

C. R.