Dolenjskim in belokranjskim občinam skoraj 5 milijonov evrov več, v opoziciji glasovali proti

Bela krajina

Konec prejšnjega tedna so v državnem zboru sprejeli državni proračun za leto 2021, s katerim so vsem slovenskim občinam namenili skupno 83,52 milijona evrov več denarja iz naslova povprečnin. Višji znesek bodo občine prejele tudi v letu 2022.

Dolenjske in belokranjske občine bodo leta 2021 prejeli 4,93 milijona evrov več kot bi prejele, če tega popravka državnega proračuna ne bi bilo.

Predlog proračuna je podprlo 51 poslancev, in sicer iz vrst SDS, SMC, DeSUS, NSi, SNS in narodnosti.

Proti več denarja za občine so glasovali poslanci LMŠ, SD, Levici in SAB. 

ZA proračun 2021 so glasovali naši poslanci: Anja Bah Žibert, Jože Tanko, Franci Kepa in Blaž Pavlin.

PROTI proračunu 2021 je med poslanci iz Jugovzhodne Slovenije glasoval Predrag Baković, poslanec SD, izvoljen na Kočevskem. (Podatke za te občine bomo objavili jutri.)

Občine bodo z dodatnim denarjem lahko bistveno več naredile za svoj razvoj, hkrati pa bodo lahko manj obremenile občane in občanke.

Občine bodo v letu 2021 prejele dodatno naslednje zneske, v evrih: 

ČRNOMELJ    621.623
DOLENJSKE TOPLICE    167.276
METLIKA    332.789
MIRNA    119.332
MIRNA PEČ    147.008
MOKRONOG-TREBELNO    172.785
NOVO MESTO (M) 1.422.162
SEMIČ    203.583
STRAŽA    155.310
ŠENTJERNEJ    322.162
ŠENTRUPERT    132.372
ŠKOCJAN    164.581
ŠMARJEŠKE TOPLICE    150.661
TREBNJE    561.472
ŽUŽEMBERK    256.645
Skupaj Dolenjska in Bela krajina:              4.929.761 evrov

Povprečnina je za občine pomemben znesek, saj se iz njenega naslova v skladu z Zakonom o financiranju občin financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z le tem.

Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva ipd.

Občine morajo to plačevati, če znesek povprečnine na prebivalca, ki ga izračuna vlada kot primeren znesek za poravnavo tega, ne zadošča, morajo “zalagati” svoj denar, ki bi ga sicer lahko namenile za druge namene (razvoj, ceste itd.).

Povprečnina bo leta 2021 znašala 628,20 evra na prebivalca in pomeni 4,24 odstotka več kot v letu 2020 in daleč največ doslej. V občinah so s sprejetim zelo zadovoljni.

Kot kaže, bo znesek povprečnine v višini 628,20 evra ostal tudi v letu 2022. Vlada je namreč s predstavniki treh občinskih združenj podpisala Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, ki določa povprečnino v letih 2021 in 2022 v višini 628,20 evra.

Hkrati je vlada sprejela tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin, po navedbah ministrstva za javno upravo je skupni finančni učinek za občine po tem zakonu v prihodnjem letu ocenjen na dodatnih 70,98 milijona evrov. Zakon je v parlamentarni obravnavi, dokončno sprejet bo predvidoma na decembrski seji državnega zbora.

Glasovanje o proračunu za leto 2021 po poslanskih skupinah je bilo naslednje:

Stranka   Za   Proti  Vzdržani Odsotni Skupaj
-------------------------------------------------------
SDS     26    0    0    0    26
LMŠ      0    14    0    0    14
SD      0    11    0    1    12
Levica    0    8    0    0    8
SMC      8    0    0    0    8
NSi      7    0    0    0    7
DeSUS     5    0    0    0    5
SAB      0    3    0    2    5
SNS      3    0    0    0    3
Narod. sk.  2    0    0    0    2

Glasovanje po poslancih:

SDS
------------------------------------
BAH ŽIBERT ANJA       Za
BREZNIK FRANC        Za
BRINOVŠEK NADA       Za
DOBLEKAR BORIS       Za
FERJAN JURE         Za
FURMAN KARMEN        Za
GRIMS BRANKO        Za
IRGL EVA          Za
IVANUŠA LIDIJA       Za
JERAJ ALENKA        Za
KALOH DEJAN         Za
KEPA FRANCI         Za
KRIVEC DANIJEL       Za
LENART JOŽEF        Za
LEP ŠIMENKO SUZANA     Za
LISEC TOMAŽ         Za
MERJASEC LEON        Za
MOŠKRIČ JANEZ        Za
PODKRAJŠEK BOJAN      Za
POGAČNIK MARKO       Za
POJBIČ MARIJAN       Za
ROSEC FRANC         Za
ŠKRINJAR MOJCA       Za
TANKO JOŽE         Za
ZAVADLAV UŠAJ ELENA     Za
ŽNIDAR LJUBO        Za

LMŠ
------------------------------------
DIVJAK MIRNIK LIDIJA    Proti
GOLUBOVIĆ BRANE       Proti
HEFERLE TINA        Proti
KORČE JERCA         Proti
KOVAČIČ ALJAŽ        Proti
LENART JOŽE         Proti
MEDVED RUDI         Proti
MÖDERNDORFER JANI (JANKO)  Proti
PAULIČ EDVARD        Proti
PAVŠIČ ROBERT        Proti
PEČEK IGOR         Proti
PREBIL NIK         Proti
ŠAREC MARJAN        Proti
ZABRET ANDREJA       Proti

SD
------------------------------------
BAKOVIĆ PREDRAG       Proti
BEVK SAMO          Odsoten
HAN MATJAŽ         Proti
HOT MEIRA          Proti
KNEŽAK SONIBOJ       Proti
KOPRIVC MARKO        Proti
MURŠIČ BOJANA        Proti
NEMEC MATJAŽ        Proti
PREDNIK JANI        Proti
TRČEK FRANC         Proti
ŽIDAN DEJAN         Proti
ŽIDAN GREGOR        Proti

Levica
------------------------------------
CIGLER ŽELJKO        Proti
KORAŽIJA BOŠTJAN      Proti
KORDIŠ MIHA         Proti
MESEC LUKA         Proti
SITER PRIMOŽ        Proti
SUKIČ NATAŠA        Proti
T. VATOVEC MATEJ      Proti
TOMIĆ VIOLETA        Proti

SMC
------------------------------------
GREGORČIČ MONIKA      Za
PERIČ GREGOR        Za
RAJIĆ BRANISLAV       Za
SLUGA JANJA         Za
UDOVČ MATEJA        Za
VERBIČ DUŠAN        Za
ZORČIČ IGOR         Za
ŽNIDARIČ MOJCA       Za

NSi
------------------------------------
ČERNIGOJ ANDREJ       Za
DIMIC IVA          Za
HORVAT JOŽEF        Za
PAVLIN BLAŽ         Za
PREVC MIHAEL        Za
REBERŠEK ALEKSANDER     Za
ŠUŠTAR TADEJA        Za

DeSUS
------------------------------------
HRŠAK IVAN         Za
JURŠA FRANC         Za
LEP JURIJ          Za
POLNAR ROBERT        Za
SIMONOVIČ BRANKO      Za

SAB
------------------------------------
BANDELLI MARKO       Proti
KOCIPER MAŠA        Odsotna
KRAMAR FRANC        Odsoten
RAJH ANDREJ         Proti
STAROVIĆ VOJKO       Proti

SNS
------------------------------------
IVANUŠA JANI        Za
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO  Za
ŠIŠKO DUŠAN         Za

Narodne skupnosti
------------------------------------
HORVATH FERENC       Za
ŽIŽA FELICE         Za

(Vir: STA)

M. D.