Dolenjski multimilijonarji: Vladimir Gregor Bahč

TPV Novo mesto: Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine vodi mag. Marko Gorjup iz TPV GROUP Novo mesto. (vir: arhiv)

Vladimir Gregor Bahč se na lestvici 100 najbogatejših Slovencev v letu 2018 nahaja na 69. mestu, vrednost njegovega premoženja so v Managerju ocenili na 28,2 milijona evrov oziroma nekoliko manj kot v letu 2017, ko se je z 29,5 milijona evrov vrednim premoženjem uvrstil na 50. mesto.

Vladimir Gregor Bahč

Novomeščan Bahč je predsednik uprave in 75,8-odstotni lastnik novomeškega podjetja TPV. Podjetje je bilo nekoč del nekdanje novomeške skupine IMV, Bahč pa je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja kot sanator pred izbiro, ali ga likvidira ali pa zbere denar za odkup. Odločil se je za odkup.

K nakupu so povabili vseh takrat 372 zaposlenih. 20 odstotkov so lahko odkupili z lastninskimi certifikati, za preostalo so morali zbrati gotovino in osebna posojila.

V skupini je več hčerinskih podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo avtomobilske opreme, prikoci ter servisom in prodajo avtomobilov. Navzoči so tudi v tujini, in sicer v Srbiji ter Rusiji.

Leto 2017 je bilo za skupino rekordno, prihodki so znašali 153 milijonov evrov in so zrasli za šest odstotkov. Čisti dobiček je bil na ravni prejšnjega leta in je znašal 3,2 milijona evrov. Podatki za leto 2018 še niso znani, po pričakovanjih je bilo poslovanje tudi v tem letu zelo dobro.

Za podjetje, ki je v zadnjem času pridobili nekaj odmevnejših novih poslov, je značilno poslovanje z zelo majhnimi maržami, konkurenca v tej dejavnosti je namreč velika in težko pridobijo bolj dobičkonosne posle. Vsa razpoložljiva sredstva vlagajo v nadaljnji razvoj.

TPV je v sredini naložbenega cikla, s katerim želijo avtomatizirati logistiko in zgraditi pametno tovarno ter to znanje kasneje tudi tržiti na globalni ravni. Vladimir Gregor Bahč je za Manager dejal, da k vrednotenju nima komentarja.

Vladimir Gregor Bahč se je leta 2016 uvrstil na 76. mesto lestvice najbogatejših, njegovo premoženje je bilo ovrednoteno na 20,4 milijona evrov. V letu 2017 je bilo to ocenjeno na 29,5 milijona, v letu 2018 pa na 28,2 milijona evrov. To kaže, da se vrednost premoženja lastnika TPV-ja povečuje.

J. M.