Dolenjske Toplice: V občini veliko novih primerov raka

Dolenjske Toplice

V Občini Dolenjske Toplice je še vedno zelo veliko odkritih novih primerov raka, povečano je število novih primerov raka debelega črevesja in danke, čeprav je odzivnost v Programu Svit tu bistveno višja od povprečja v državi. Morda pa je tudi to razlog za večjo odkritost te bolezni. Za skoraj desetino višje od povprečja je tudi novih primerov pljučnega raka, kar lahko povežemo s kajenjem, pa tudi s povečano koncentracijo radona, kar je značilno za te kraje. Novih primerov raka dojke pa je v občini precej manj kot drugje. 

Glede na zadnje podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa lahko rečemo, da je osveščenost prebivalcev glede zdravja v Občini Dolenjske Toplice na višji ravni kot v povprečju drugje.  

Bolniška odsotnost zaposlenih občanov je višja od povprečja. Ta se sicer zvišuje tudi na ravni države, kjer je zaposleni v povprečju v bolniškem staležu 15,3 dneva, v občini Dolenjske Toplice je to 16,4 dneva.

Astme pri otrocih in mladostnikih v občini skoraj ne poznajo. Manj od povprečja je tudi bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Večje od povprečja pa je število prejemnikov zdravil sladkorne bolezni. Hkrati pa je več obolelih zaradi povišanega krvnega tlaka, zdravila jemlje skoraj vsak tretji občan. Nekoliko večje od povprečja je tudi število prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi. Večje od povprečja je tudi število prejemnikov zdravil duševnih motenj.

Obravnavanih zaradi možganske kapi je v občini toliko kot na ravni državi. Obravnava zaradi srčne kapi pa je za približno desetino višja od povprečja v državi.

Skrb vzbujajoči pa so podatki o odkritih novih primerih raka. Tega je kar za 21 odstotkov več kot v Sloveniji. Enako povečanje je bilo tudi v lanskem poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Dodatno skrb vzbujajo tudi podatki o novih primerih raka debelega črevesja in danke, čeprav se je tu razkorak z državnim povprečjem nekoliko znižal. Letos je tega za skoraj 45 odstotkov več od povprečja, lani smi poročali o 57 odstotkih.

Povečalo se je število novo odkritih primerov pljučnega raka.

Tega je za 9 odstotkov več od povprečja, lani je bilo tega 7 odstotkov več. Manjše od povprečja pa je število novih odkritih primerov raka dojke. Še lani je bilo tega za 5 odstotkov več od povprečja v državi.

Splošna umrljivost je višja od povprečja v državi, še lani je bila ta stopnja nižja. Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pa je glede na povprečje za dobro petino nižja od povprečja, lani pa je bila skoraj prepolovljena. Zaradi raka vseh vrst pa v občini umre nekoliko več oseb kot v povprečju v državi. Stanje se je tu nekoliko poslabšalo, lani je bilo to približno toliko oseb kot v državi.

V občini je tudi več smrti zaradi samomorov. Povprečje v državi je 19,7 tovrstnih smrti na 100 tisoč prebivalec, v občini Dolenjske Toplice pa je ta kazalnik 22,4 na 100 tisoč prebivalcev.

Telesni fitnes otrok je nad povprečjem, takšna pa je tudi prekomerna prehranjenost otrok. V občini in tudi v državi je v povprečju prekomerno prehranjen vsak četrti otrok. Prekomerno prehranjenih oziroma predebelih je v občini 63,3 odstotka vseh odraslih, kar je več kot v povprečju v državi, kjer je takšnih 58,4 odstotka.

V občini se je v zadnjem letu zgodilo tudi manj prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji. V Sloveniji vinjeni vozniki povzročijo vsako enajsto nesrečo, v občini je to približno vsaka 12. nesreča.

Ob tem prebivalci živijo v precej manj hrupnem okolju glede na povprečje v državi, kjer četrtina oziroma 23,8 odstotka vseh živi v hrupnem okolju, v občini je takšnih 17,8 odstotka.

Odzivnost v Program Svit je v občini bistveno nad povprečjem, presejanost v Programu Zora pa je na ravni povprečja, odzivnost je 71,8-odstotna.

Občina Dolenjske Toplice je ne glede na to, da se nahaja na strateško zanimivi lokaciji, še vedno za desetino manj razvita od povprečja v državi. Prirast prebivalstva je negativen (v državi je pozitiven), stopnja delovne aktivnosti, ki kaže na to, koliko delovno aktivnih ima delo, pa je za približno desetino višja od slovenskega povprečja. Skoraj dve tretjini prebivalcev v občini je zaposlenih. S tem, da se jih večina na delo vozi v druge občine.

Vir: nijz.si

C. R.