Dolenjske Toplice: Pošta zaenkrat ostaja, pogodbena naj bi bila v drugi polovici leta 2020

Poštna poslovalnica v Dolenjskih Toplicah (vir: Google)

Septembra smo poročali, da bo Pošta Slovenije zaprla svojo poslovalnico v Dolenjskih Toplicah oziroma bo to spremenila v pogodbeno pošto. Prvotni načrt je bil 1. december 2019. To se ni zgodilo.

Iz Pošte Slovenije so nam sporočili, da je pošta 8350 Dolenjske Toplice še vedno predvidena za preoblikovanje v pogodbeno pošto, vendar je to predvideno v drugi polovici leta 2020.

To pomeni, da načrti za optimizacijo poštnega omrežja ostajajo, nekoliko je spremenjena le dinamika. Dodali so, da v letošnjem letu in v prvi polovici prihodnjega leta ne bodo preoblikovali ali zaprli nadaljnjih pošt, bodo pa izvajali pripravljalne aktivnosti za vzpostavljanje pogodbenih pošt in nadaljnjo optimizacijo omrežja.

Kot razlog so navedli, da je postopek preoblikovanja in ukinjanja pošt odvisen od več dejavnikov in traja več mesecev. Eden od teh dejavnikov je tudi, kdaj Pošta prejme soglasje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Na splošno ugotavljajo, da se povprečni formalni in organizacijski postopki optimizacije omrežja podaljšujejo, odvisno je od pridobivanja mnenj, iskanja ustreznih pogodbenih partnerjev in podobno.

Vse to ima nato vpliv na dinamiko optimizacije in terja določene prilagoditve časovnega izvajanja preoblikovanja in zapiranja pošt.

Iz Dolenjskih Toplic prihajajo sicer opozorila, da je delovni čas poštne poslovalnice že zdaj neprimeren, ta je namreč že nekaj časa dopoldne odprta od 8. do 10.30 in nato popoldne od 14.30 do 17. ali 18., odvisno od dneva. Ob sobotah pa je poslovalnica zaprta.

Pošto v Dolenjskih Toplicah naj bi predvidoma opravljal pogodbeni partner, za katerega pa se nekateri bojijo, da lahko kadarkoli prekine sodelovanje in bi nastopile nove težave. Občinski svet o tem vsaj doslej še ni razpravljal. Občina je namreč tudi tista, ki mora dati soglasje. Skratka, vse skupaj se je premaknilo v leto 2020.

Na Pošti sicer dodajajo, da v zadnjih desetih letih beležijo 32-odstotni upad pisemskih pošiljk, padec univerzalne poštne storitve je še bistveno višji (52 %) in tako se je količina teh pošiljk že prepolovila. Pri plačilnih storitvah beležijo že 63-odstotni upad.

Navajajo, da se spremenjenim okoliščinam prilagajajo tudi tako, da optimizirajo poštno omrežje z uvajanjem t. i. pogodbenih pošt in v manjši meri tudi z zmanjševanjem števila pošt. Primerjalni podatki evropskih držav namreč kažejo, da ima Pošta Slovenije precej visok delež lastnih pošt, za razliko od nekaterih drugih evropskih držav. Tako je njen delež 71-odstoten, medtem ko ima npr. Nemčija samo 0,1, Nizozemska pa 0,3 odstotka lastnih pošt, vse ostalo so pogodbene. Majhen delež lastnih pošt imajo še Velika Britanija, in sicer 3,2 odstotka lastnih pošt, Irska 4,3 odstotka, Finska 9,3 odstotka ter Danska 10,4 odstotka.

J. M.