V Dolenjskih Toplicah, kraju, ki je turistično zelo prepoznaven, je promet skozi naselje že dolgo zelo moteč. Že dolgo načrtujejo tudi obvozno cesto ali kot temu rečejo – razbremenilno cesto jedra Dolenjskih Toplic. Po doslej zbranih podatkih je do dokončne rešitve še precej daleč. Projekt je sicer razdeljen na dva dela.

Preboj med Roško in Pionirsko cesto: začelo se naj bi letos in zaključilo 2018

Prvi del je preboj med Roško in Pionirsko cesto, kjer naj bi pripravljalna dela stekla še letos, zaključeno naj bi bilo v letu 2018. Za ta del projekta (med Roško in Pionirsko cesto, tj. med cesto, ki gre skozi topliško jedro in ob katerem so med drugim tudi zdraviliške zgradbe, in Pionirsko cesto, kjer je osnovna šola ter vodi proti Meniški vasi) je občina pridobila vsa potrebna zemljišča, v teh dneh pripravljajo tudi vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Vložili je naj bi do konca meseca, torej še v tem tednu.

Rado Javornik, direktor občinske uprave Občine Dolenjske Toplice, je za portal Moja Dolenjska povedal, da je vrednost prve faze (preboja med Roško in Pionirsko cesto)  ocenjena na okrog 800 tisoč evrov (brez davka na dodano vrednost). Stroške si bosta delila ministrstvo za infrastrukturo in občina, natančna delitev stroškov še ni dogovorjena, kar pomeni, da finančna konstrukcija še ni zaključena.

Drugi del – dostop z novomeške in nato še z južne strani –  je še v pripravi in iskanju “optimalnih rešitev”

Drugi del obvoznice skozi topliško jedro pa je “še v pripravi in iskanju optimalnih rešitev”. V tem delu iščejo torej rešitve za dostop v Dolenjske Toplice z novomeške strani in povezavo s prvim delom investicije (povezavo po preboju med Roško in Pionirsko cesto) ter razbremenitev jedra Dolenjskih Toplic po južni strani.

Iz odgovorov direktorja občinske uprave je torej razvidno, da je rešitev problema v celoti še precej oddaljena, tako tudi ni znano, kakšna bo vrednost celotne naložbe. Zaenkrat je rešen le prvi del, to je del razbremenilne ceste skozi topliško jedro, preostanek pa je še v preučevanju.

T. H.