Dolenjske Toplice: Občinskemu vodstvu stvari res ne gredo od rok

Dolenjske Toplice (business.for.sale.business).jpg

Občina Dolenjske Toplice bi morala že lani začeti z izgradnjo oziroma nadgradnjo obstoječe čistilne naprave, a se je zataknilo pri izbiri izvajalca. Državna revizijska komisija je občinsko prvo izbiro razveljavila, v drugo pa izvajalca ni izbrala občina, saj je bila ponudba bistveno višja od načrtovane vrednosti naložbe. Stvar se bo spet zavlekla, gradbeno dovoljenje poteče 24. aprila 2018, tako v prvi kot drugi različici pa je v igri tudi podjetje Esotech iz Velenja, ki je v lasti družine Škoberne iz Velenja.

Po razveljavitvi prvega razpisa je občina 4. decembra objavila novo naročilo za Projektiranje in izgradnjo čistilne naprave v občini. Z izbiro po prvem razpisu se ni strinjalo podjetje GH Holding, občina je po neuradnih podatkih izbrala Esotech iz Velenja, ki je v lasti županovega strankarskega kolega. V drugem razpisu pa sta Esotech in GH Holding, ki je v lasti Blaža Miklavčiča (po novem tudi lastnika kočevskega gozdarskega podjetja Grča in prav tako blizu županovi stranki oz. njenemu predsedniku Dejanu Židanu), nastopila skupaj, s skupno ponudbo.

Gradbeno dovoljenje poteče aprila

Dela na projektu bi morala biti sicer že v polnem teku, projektna dokumentacija za komunalno čistilno napravo zmogljivosti 4000 PE je že dolgo izdelana, okoljevarstveno dovoljenje je bilo pridobljeno že marca 2014, aprila 2014 pa še gradbeno dovoljenje. To je bilo nato podaljšano za dve leti in je veljavno le do 24. aprila 2018. Ker je zdaj padel v vodo tudi drugi javni razpis za izgradnjo oz. nadgradnjo čistilne naprave, je vprašanje, kako bo s tem po 24. aprilu. Zanimivo bo spremljati, ali bodo veljavnost tega spet podaljšali, ker pač v občini ne morejo speljati javnega naročila, po katerem se bi dela na projektu lahko začela.

Na drugi javni razpis so ponudbe poslali: 1) Hidroinženiring iz Ljubljane s partnerjem Čistilne naprave iz Kopra, 2) GH Holding Ljubljana s partnerjem Esotech iz Velenja in 3) Čiste vode iz Zagreba s partnerji Stabilo iz Postojne, CGP iz Novega mesta in DK-Protim iz Maribora.

In cene? Prvi so izvedbo del ponudili za 2,72 milijona evrov, drugi za 2,49 milijona evrov in tretji za 2,81 milijona evrov. Najnižjo ceno je tako ponudil GH Holding s partnerjem Esotech iz Velenja.

Na prvem razpisu sta GH Holding in Esotech nastopila samostojno, nastopil je tudi Hidroinženiring, tokratnega tretjega partnerja ni bilo. Kakšne so bile takrat ponujene cene, ni znano.

Občina je nato 6. februarja objavila obvestilo, da se javno naročilo ne odda, ker niso prejeli nobene dopustne ponudbe. Iz odločitve z dne 23. januarja pa je razvidno, da bo občina ponovila postopek oddaje javnega naročila. Ponudba GH Holdinga s partnerjem Esotech iz Velenja, ki je bila tokrat sicer najugodnejša, namreč presega ocenjeno vrednost in finančna sredstva, ki jih ima občina zagotovljena za ta projekt.

Iz veljavnih proračunskih dokumentov za leto 2018 je namreč razvidno, da ima občina letos za to zagotovljenih le 697.001 evrov, skupna ocenjena vrednost projekta pa je bila 915.499 evrov. Poraba je bila razdeljena na leti 2017 in 2018. To pomeni, da je tokratna sicer najugodnejša ponudba, ki je 2,49 milijona evrov, za kar 2,72-krat dražja od načrtovane vrednosti projekta, kar v znesku pomeni 1,57 milijona evrov.

Kaj se bo iz tega izcimilo, je težko reči, projekcije so, da bo občinski svet na predlog župana sprejel rebalans občinskega proračuna. Ali bo to res upravičeno in ali ne bo zgolj voda na mlin nekaterim, pa je že drugo vprašanje.

Zatika se tudi pri vrtcu

Občini pa se zatika tudi pri dozidavi objekta Osnovne šole Dolenjske Toplice za potrebe vrtca. V Načrtu razvojnih programov za leto 2018 imajo za to predvidenih 200 tisoč evrov. Dodatni prostori naj bi bili po prvotnih načrtih zgrajeni do 1. septembra letos, ko se bi otroci že tudi vselili v njih. Vendar pa ni na vidiku niti nobenega javnega naročila za izvedbo del, kaj šele, da bi se dela izvajala. Tako je že jasno, da z dograditvijo vrtčevskih prostorov v letu 2018 ne bo nič, občina pa je v zadnjem občinskem glasilu objavila tudi že povabilo interesentom za oddajo prostora v najem za ureditev dodatnih oddelkov vrtca. Prostore bi najeli od septembra 2018 do konca junija 2019. Interesenti lahko vloge oddajo do 19. februarja.

Že tako skromni razvojni načrti za občino Dolenjske Toplice tako padajo kot domine.

Iz tega je sicer izvzet t. i. suhokranjski vodovod, ki je skupni projekt več občin. Zgolj občinski načrti za Dolenjske Toplice pa so zelo skromni in še ti se ne izvajajo, ob tem, da občina za leto 2018 načrtuje prihodke v višini 4,8 milijona evrov.

J. M.