Dolenjske Toplice: Ne šole ali vrtca, na strehi šole bodo zgradili dodatno učilnico

V občini Dolenjske Toplice so obstoječo stavbo osnovne šole, v kateri je tudi vrtec, doslej že večkrat dogradili. Tudi tokrat bo tako, na strehi stavbe bodo uredili dodatno učilnico. Reševanje prostorske stiske je res kratkoročno, saj občina potrebuje nove objekte.

V Osnovno šolo Dolenjske Toplice je v tem šolskem letu vpisanih 325 učencev. V okviru šole deluje tudi vrtec, kjer je deset oddelkov, v katere je vključenih 170 otrok v starosti od enega do šestega leta. Tako je v obstoječi stavbi dnevno okoli 495 učencev in otrok, k temu pa je treba prišteti še učitelje, vzgojitelje in ostalo osebje. Teh je 85.

Obstoječa stavba osnovne šole, kjer deluje tudi vrtec, je sestavljen objekt, ki je nastal v različnih obdobjih. V objektu je prostora za 575 oseb. Občina pa zdaj načrtuje dograditev učilnice za dodatnih 30 oseb.

Občina bo dodatno učilnico s hodnikom zgradila na obstoječi ravni strehi šole, na nivoju prvega nadstropja.

Ureditev dodatnega prostora bo izvedena na strehi nad obstoječo garderobo, v vmesnem prostoru med dvema obstoječima višjima deloma šole. Velikost predvidene ureditve je 10 krat 10,44 metra, bruto tlorisna površina načrtovanega objekta pa znaša 104,44 kvadratnega metra. Po dograditvi bo osnovna šola imela površino v izmeri 6.375,25 kvadratnega metra.

Zunanja in prometna ureditev ne bo spremenjena. Nova stranišča niso predvidena, priključki bodo na obstoječe, objekt se bo ogreval prek obstoječega ogrevanja v sklopu osnovne šole. Ogrevanje je na lesno maso.

Vse to je razvidno iz odločbe Agencije RS za okolje, ki je presojala, ali občina za nameravani poseg potrebuje okoljevarstveno soglasje. Kdaj bo občina zgradila dodatno učilnico, iz sklepa ni razvidno. (arso.sklep) 

C. R.