Občinsko vodstvo nas je zavajalo, ko je trdilo, da bo občina zgradila razbremenilno cesto, s katero bo razbremenila topliško jedro in bo “naredila preboj med Roško in Pionirsko cesto”. 

Tudi graditi ne bodo začeli v letu 2017, kot pravijo na občini, ampak v letu 2018. In v resnici bodo le prestavili 200 metrov ceste za Meniško vas v križišče proti Dolenjim Sušicam in nato Uršnim selom. In s tem topliškega jedra ne bodo razbremenili. Kako je mogoče, da nas topliški vodilni tako zavajajo?

Poročali smo o izgradnji obvoznice Dolenjske Toplice in pri tem navajali besede Rada Javornika, direktorja občinske uprave. Mi smo spraševali o obvoznici, on je pisal o razbremenilni cesti, ki bo razbremenila topliško jedro.

Kdor dobro pozna D. Toplice, si je pri tem z lahkoto predstavljal, da se bo kmalu začela izgradnja t. i. razbremenilne ceste med Roško cesto (glavno, ki pelje skoti D. Toplice) in Pionirsko cesto (cesto, ki gre proti Meniški vasi). Predstavljali smo si celo lahko, da bo to speljano že tam nekje pred vhodom v D. Toplice, npr. pri tistem velikem parkirišču. Potem je Javornik govoril še o 2. fazi obvoznice skozi topliško jedro, ki pa je “še v pripravi in iskanju optimalnih rešitev”. V tem delu da iščejo rešitve za dostop v D. Toplice z novomeške strani in povezavo s prvim delom investicije (povezavo po “preboju med Roško in Pionirsko cesto”) ter razbremenitev jedra Dolenjskih Toplic po južni strani. S tem je zaključil. Prosili smo ga še za skico, načrt, zemljevid in ostali praznih rok.

Viri so nas nato takoj po objavi opozorili, da nekaj “ne štima”, zato smo stvari takoj preverili še pri Direkciji RS za infrastrukturo, kjer pa smo prejeli precej drugačne odgovore. Za razliko od občine, ki so za odgovor potrebovali več dni, so nam z direkcije proti pričakovanju odgovorili zelo hitro. Očitno je tudi njim dvignilo pritisk, ko so prebrali občinske navedbe.

Preberite tudi naš prejšnji članek o tej temi: tukaj.

Ureditev križišča ni nobena razbremenilna cesta topliškega jedra

Direkcija nam je pojasnila, da bo šlo za 3 faze. Tri faze izgradnje obvoznice pa je predlagala prav Občina Dolenjske Toplice. Torej je bila to njihova želja.

V 1. fazi bodo izvajali le prestavitev lokalne ceste Dolenjske Toplice-Meniška vas na dolžini cca 200 metrov v obstoječe križišče ceste R2-733/5831 Dolenjske Toplice-Podturn z LC 293041 Dolenjske Toplice-Dolenje Sušice-Uršna sela. Kdor to pozna, ve, da tu ne gre za nobeno “razbremenilno cesto topliškega jedra”.

V nadaljevanju objavljajo vprašanja in odgovore Direkcije RS za infrastrukturo:

  1. V kateri fazi je izgradnja obvoznice skozi kraj Dolenjske Toplice?

Obvoznica Dolenjske Toplice je po predlogu občine Dolenjske Toplice razdeljena v 3 faze:

Prva faza predstavlja prestavitev lokalne ceste Dolenjske Toplice-Meniška vas na dolžini cca 200 metrov v obstoječe križišče ceste R2-733/5831 Dolenjske Toplice-Podturn z LC 293041 Dolenjske Toplice-Dolenje Sušice-Uršna sela.

Druga faza predstavlja deviacijo regionalne ceste oziroma novogradnjo cestne povezave med R3-733/5831 Vavta vas-Dolenjske Toplice z lokalno cesto Meniška vas-Dolenjske Toplice.

Tretja faza predstavlja deviacijo oziroma rekonstrukcijo lokalne ceste Meniška vas-Dolenjske Toplice v dolžini cca 150 metrov mimo osnovne šole s spremembo dostopov do osnovne šole in Doma pionirjev.

Projekt obvoznice Dolenjske Toplice je v letu 2017 uvrščen v Nacionalni razvojni program (NRP) Proračuna RS. Za prvo fazo je občina že pridobila PGD/PZI dokumentacijo in potrebna zemljišča. Pred razpisom gradnje je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ter pripraviti in podpisati sofinancerski sporazum med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Dolenjske Toplice.

Traso za drugo fazo pa bo potrebno z OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) umestiti v prostor ter nato pred začetkom gradnje pridobiti še vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo ter zemljišča. Prav tako za tretjo fazo, razen umeščanja v prostor.

  1. Kolikšna je vrednost naložbe in kakšna je finančna konstrukcija?

Ocenjena vrednost investicije (po sklepu o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DI-IP-a) je 5,1 milijona evrov. Deleži bodo določeni po izdelani projektni dokumentaciji na osnovi dogovorjenega sofinancerskega sporazuma.

  1. Kdaj bo obvoznica tudi zgrajena?

Začetek gradnje prve faze je predviden v letu 2018. Za obe nadaljnji fazi pa se bodo aktivnosti začele v letu 2018 in se nadaljevale v skladu z dinamiko umeščanja in pridobivanja potrebne dokumentacije. Če ne bo večjih zapletov in bodo sredstva v državnem in občinskem proračunu zagotovljena, bi bila obvoznica lahko zgrajena do leta 2022.

Kaj so na občini zamolčali ali povedali drugače – zavajali?

  1. Direktor občinske uprave je govoril “o preboju med Roško in Pionirsko cesto, ki se bo začela letos”, v letu 2017, in bo končana drugo leto. V direkciji pa pojasnjujejo, da je začetek gradnje prve faze (prestavitev 200 metrov ceste) “predviden v letu 2018”, in torej ne v letu 2017, kakor trdijo na topliški občini. Eno leto je razlika, posebno, če gre za volilno leto in se je priročno izgovarjati “na državo”.
  2. Zamolčali so tudi, da je obvoznica prav na predlog občine razdeljena v 3 faze in ne 2, kot so trdili na občini. To, da so sami predlagali 3 faze, so prav tako zamolčali.
  3. Javornik je tudi striktno uporabljal izraz razbremenilna ceste, ne obvoznica, govoril je o razbremenilni cesti topliškega jedra. To pa je velika razlika. Zakaj tako, vedo (recimo) samo oni!
  4. Nadalje je Javornik zamolčal, da mora občina pripraviti in podpisati sofinancerski sporazum med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Dolenjske Toplice.
  5. Zamolčal je tudi, da bo treba traso za drugo fazo z OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) šele umestiti v prostor ter nato še pred začetkom gradnje pridobiti še vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo ter zemljišča. Prav tako za tretjo fazo, razen umeščanja v prostor, o 3. fazi sicer sploh ni govoril.

Tudi o vrednosti naložbe Javornik ni bil gostobeseden, zapisal je le, da bo vrednost prve faze (po njegovem preboja med Roško in Pionirsko cesto – op. av.) ocenjena na okrog 800 tisoč evrov.

Spomnimo. Na direkciji pri tem navajajo, da gre pri prvi fazi za prestavitev 200 metrov ceste »v obstoječe križišče ceste Dolenjske Toplice-Podturn z Dolenjske Toplice-Dolenje Sušice-Uršna sela«. Direkcija ne govori o nobeni razbremenilni cesti. Dela na tem križišču tudi ne pomenijo, da bo prišlo do razbremenitve topliškega jedra, pod kar razumemo prostor ob zdraviliških zgradbah na eni in pošti na drugi strani, če povemo poenostavljeno.

Čeprav direkcija ne govori o ceni, pa bi po Javornikovi navedbi 200 metrov t. i. prve faze stalo 800 tisoč evrov (brez davka na dodano vrednost), kar je zelo veliko. Preveč in tako se ne dela, kajne župan Jože Muhič? Vse to zagotovo ni bilo brez vaše vednosti!

T. H.