Dolenjske Toplice: Namesto, da bi se dogovorili, so šli na Ustavno sodišče RS

Fotografija je simbolična.

Ustavno sodišče RS je razveljavilo dele Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice. To, da je šla vlada s primerom na ustavno sodišče, čudi, saj občino vodi župan iz stranke SD, ki je bila doslej v vladi (več vladah), predsednik stranke Dejan Židan pa je tudi podpredsednik vlade.

Vlada je sprožila ustavni spor. Občini Dolenjske Toplice je očitala, da je ta v Občinskem prostorskem načrtu izvedla pomembne spremembe načrta in ne zgolj tehničnih popravkov, kot je zatrjevala. Prostorski načrt naj bi občina pod krinko tehničnih popravkov vsebinsko spreminjala in dopolnjevala. Po navedbah vlade je občina v obstoječi načrt dodajala namensko rabo, razširjala enote urejanja prostora na dodatne prostore, spreminjala posamezne določbe prostorskih izvedbenih pogojev in razdelila oziroma širila območja občinskih prostorskih načrtov.

Vladajoči so občini očitali, da je prostorski načrt spreminjala in dopolnjevala nezakonito.

S tem naj bi kršili zakon, pa tudi ustavo, saj občina pri popravkih ni izvajala celotnega postopka priprave in sprejemanja dokumenta. Hkrati občina s spremembami ni seznanila javnosti oziroma občanov, posledično ni bilo pripomb na načrt. Skratka, očitki so šli v smeri, da naj bi občina ravnala po domače, pa tudi v nasprotju z Ustavo RS.

Naselja, za katere so sprejemali spremembe

V odločbi Ustavnega sodišča RS, ki je objavljena v zadnjem Uradnem listu RS, so eksplicitno omenjena naslednja naselja: Dolenje Sušice, Gorenje Sušice, Cerovec, Trško jedro Dolenjske Toplice, Stanovanjsko naselje Sela 1 in Sela 2, Dolenje Polje in območje Bušinec.

Občina je navajala, da je prišlo do napak tehnične narave

Občina je odgovarjala, da je občinska uprava pri pregledu objavljenega Občinskega prostorskega načrta ugotovila, da je prišlo do napak tehnične narave tako v besedilu kot pri kartografiji, ki jih je bilo treba odpraviti, zato so ta načrt zgolj popravljali. Trdili so, da odprava napak nima za posledico vsebinskih sprememb ali dopolnitev prostorskega načrta. Trdili so še, da niso bile sprejete vsebinske spremembe in dopolnitve načrta, pač pa samo popravki obstoječega prostorskega načrta.

Vlada se do odgovora sploh ni opredelila

Občina je odgovor poslala vladi, vendar se ta o njem ni izjavila. To pomeni, da ni sprejela stališča. Šla pa je na Ustavno sodišče RS. S tem so se nato ukvarjali ustavni sodniki: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki: dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Iz odločbe je razvidno, da so preverjali podrobnosti, nato pa razveljavili pomemben del Odloka o prostorskem načrtu. Za del pa so ugotovili, da ni v neskladju z Ustavo RS in Zakonom o prostorskem načrtovanju. Del vladne zahteve so zato tudi zavrnili. Odločbo, ki je – podobno kot vse ostale pravosodne stvari dolga in zapletena – so sodniki sprejeli soglasno.

Občina bo morala prostorski načrt nedvomno popravljati, saj so nekatere stvari razveljavljene. S tem se izgublja dragoceni čas in denar. In ne samo to, čudi tudi to, da se vsega tega niso mogli dogovoriti na ravni občinskih in vladnih služb.

J. M.