Dolenjske Toplice: Leta izgubljenih priložnosti

(pixabay.com)

V občinskih gradivih je običajno zelo zanimivo poročilo svetnikom, ko župan poroča o svojem delu pri vodenju občine. O tem, da stvari v občini Dolenjske Toplice pod vodstvom zdajšnjega župana Jožeta Muhiča ne potekajo dobro, smo že večkrat poročali. Zdaj je to potrjeno tudi z zapisnikom občinskega sveta. Župan Muhič je namreč na decembrski seji svetnikom poročal o številnih zastojih pri naložbah v kraju.

Težave so pri nadgradnji in izgradnji nujno potrebne čistilne naprave v občini, kjer je  morala občina zaradi napak javni razpis ponoviti. Župan je povedal, da so pri pripravi razpisne dokumentacije “pomagali zunanji svetovalci – pravniki”, vendar je nato Državna revizijska komisija vse to razveljavila, stroške pa je morala poravnati občina. Na pripombe nekaterih svetnikov, da je treba račun za stroške poslati zunanjim svetovalcem, je Muhič to zavrnil. Po njegovem mnenju 8 tisoč evrov ni tolikšen strošek in on ve, da so jim “zunanji svetovalci svetovali najbolje”.

Stoji tudi obvoznica

V razpravi se je izkazalo, da stojijo tudi stvari pri t. i. obvoznici v kraju, za katero se je sicer izkazalo, da gre zgolj za “preboj” med Pionirsko in Roško cesto, v občini pa so lani zavajali, ko so govorili o obvoznici. Vendar pa je tudi ta “preboj” zastal, občina je šele decembra pripravljala dokumentacijo o sofinanciranju s strani države, Muhič je obljubil, da naj bi se dela začela letos spomladi. Hkrati se je izkazalo, da niso urejene niti lastniške zadeve. Tako je eden od svetnikov vprašal, zakaj občina ni šla v razlastitev, “zemljo smo preplačali, zdaj pa se pojavljajo novi apetiti za prodajo zemlje po taki ceni”, je opozoril. Župan je odgovoril, da bi razlastitev trajala predolgo.

Pločnik proti Podturnu

Stvari ne potekajo dobro niti pri gradnji pločnika proti Podturnu, pri tem je eden od svetnikov opozoril, da je treba pri gradnji upoštevati tudi poplavno območje. Muhič je odgovoril, da se občinske službe zelo trudijo “z ljudmi, da se zadeva izpelje”, projektanti pa, da so upoštevali poplavno območje pri načrtovanju pločnika. Kakorkoli, stvari ne potekajo dobro.

Kako je z gradnjo vrtca? Prednost ima čistilna naprava

Glede gradnje vrtca so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo. Zadeva pa se je ustavila pri pridobitvi zemljišča, ki je v lasti Društva prijateljev mladine. O zemljišču odloča skupščina društva, ki naj bi se sestala v mesecu marcu 2018 in do takrat bo treba počakati. Muhič je še povedal, da so potekala pogajanja z ministrstvom za šolstvo glede sredstev, vendar neuspešno, “ker imajo vse otroke v vrtcu, ker odpirajo dislocirane enote”. Dodal je: “Najprej je potrebno zgraditi čistilno napravo, potem pa vrtec.” Iz te razprave je možno še izluščiti, da naj bi se v letu 2018 spet odprlo financiranje gradnje šol in vrtcev. Iz nekaterih ostalih primerov pa vemo, da to za leto 2018 ne bo veljalo.

Kaj poteka dobro?

Gradnja Suhokranjskega vodovoda poteka po načrtu, vendar tu sodeluje več občin. Za ureditev križišča v Podhosti je podpisan sporazum o sofinanciranju s strani države, odstranili so tri hiše in odkupili prostor pred Kulturnim domom v Podhosti. Dobili so tudi gradbeno dovoljenje za obvoznico. Muhič je še napovedal, da bodo obnovili most v Dolenjskih Toplicah, kjer imajo že idejne zasnove o “obliki oz. poteku” mostu. Ni pa povedal, kdaj bo to. Od idejnih zasnov do izvedbe je namreč še dolgo.

V Dolenjskih Toplicah razvoj kraja, vezan na delovanje občine in njenega vodstva, stoji. V preteklem času smo lahko slišali veliko obljub, vendar pa dlje od tega ni prišlo.

J. M.