Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote Novo mesto, smo pregledali prosta delovna mesta, ki jih razpisujejo javne ustanove in podjetja. V nadaljevanju objavljamo nekatere iz javnega sektorja, dodajamo še Pošto, ki je v državni lasti.

Trenutno so odprti naslednji razpisi oziroma potrebe po delovnih mestih:

Osnovna šola Žužemberk išče diplomiranega vzgojitelja predšolskih otrok. Osnovna šola Žužemberk išče učitelja TJA in SLJ. Zavod za gozdove, enota Novo mesto, je objavil razpis za gozdarja načrtovalca – pripravnika. Glasbena šola Marjana Kozine iz Novega mesta pa išče hišnika – vzdrževalca. Osnovna šola Brusnice išče učitelja športa. Dolenjski muzej Novo mesto je objavil razpis za prosto delovno mesto strokovnega delavca V. v recepciji. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pa ima v teku razpis za delovno mesto višji znanstveni sodelavec.

Zveza paraplegikov Slovenije na območju Novega mesta išče osebno asistentko/osebnega asistenta. Dom starejših občanov Metlika ima objavljen razpis za delovno mesto oskrbovalec. Dom starejših občanov Metlika je objavil še razpis za varuha II. Pošta Slovenije išče pismonošo in pomožne delavce.

Zdravstveni dom Trebnje išče diplomiranega fizioterapevta in dva zdravnika, specialista psihiatrije in splošne/družinske prakse. Zdravstveni dom Črnomelj je objavil razpis za pripravnika – psihologa. Splošna bolnišnica Novo mesto pa išče srednjo medicinsko sestro v negovalni enoti – pripravnika. Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto ima v teku razpis za svetovalnega delavca – logopeda.

Ministrstvo za obrambo RS, generalštab Slovenske vojske je objavil razpis za prosta delovna mesta vojak ali vojakinja. Varstveno delovni center Novo mesto išče vzdrževalca.

Prosta delovna mesta so razpisali tudi v več podjetjih (npr. TPV Novo mesto, Beti Metlika in številni ostali). Dodajmo, da zasebni sektor že nekaj časa zakonsko ni zavezan k objavi prostih delovnih mest pri Zavodu RS za zaposlovanje, zato za slednje tudi oni nimajo popolne evidence. Nekateri pa to vseeno objavljajo. Za javni sektor oz. proračunske porabnike pa je objava prostih delovnih mest v enotah zavoda obvezna.

Več o objavljenih prostih delovnih mestih na dan 9. marec 2017 najdete tukaj.

C. R.