Dodatek upokojencem že na bančnih računih

(vir: pixabay.com)

Izplačilo dodatka upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil po (PKP10) je izvedeno danes, 14. januarja 2022, tako kot je bilo tudi napovedano. To je zdaj že tretje izplačilo dodatka v času epidemije. 

V današnjem primeru gre za izplačila po 10. protikoronskem zakonu, ki ga je vlada potrdila 19. novembra, v državnem zboru je bil zakon potrjen tik pred novim letom, v KUL so glasovali proti.

Dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, je ZPIZ izplačal v treh različnih višinah:

– pokojnina/invalidsko nadomestilo do 523,00 evrov:                                        300 evrov
– pokojnina/invalidsko nadomestilo med 523,01 in 628,00 evrov:                       230 evrov
– pokojnina/invalidsko nadomestilo med 628,01 in 732,00 evrov:                       130 evrov

Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence je upoštevana višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je posameznik prejel v mesecu decembru 2021.

Dodatek so prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic.

Prejeli so ga tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Dodatek prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja

Dodatek bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, in so do tega upravičeni, zavod izplačal v enem od naslednjih mesecev po vložitvi vloge upravičenca.

Letos bo prvič dodatek za upokojence izplačan tudi upokojencem in brezposelnim uživalcem invalidskih nadomestil, z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer bo to izplačano pri izplačilu pokojnine za mesec februar 2022.

Ne bo upoštevan pri uveljavljanju socialnih pravic, ne gre v dohodnino, ni ga možno rubiti

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku.

Znesek dodatka ne gre v obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki dodatka so ali še bodo od ZPIZ prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Še več podrobnosti o izplačilih je dostopnih na povezavi: ZPIZ

Spomnimo. Tako so glasovali poslanci Jugovzhodne Slovenije:

PROTI je glasoval kočevski poslanec Predrag Baković (SD).

ZA zakon so glasovali: Anja Bah Žibert, Franci Kepa, Jože Tanko (vsi SDS) in Blaž Pavlin (NSi).

ZA zakon so glasovali poslanci: SDS, SMC, NSi, SNS, DeSUS in narodnosti.

PROTI so bili poslanci: SD, LMŠ, Levica, SAB in Nepovezani.

Poimensko glasovanje in glasovanje po poslanskih skupinah lahko preverite na povezavi: Kdo je podprl pomoč upokojencem in ostalim ranljivim skupinam in kdo je bil proti?

A. L.