Dob pri Mirni: Podelitev spričeval ob zaključku osnovne šole za odrasle

Zaključek programa Osnovna šola za odrasle v ZPKZ Dob (foto: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij)

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so v sredo, 22. julija 2020, s podelitvijo spričeval obsojencem, ki so uspešno zaključili posamezne razrede in program osnovne šole, tudi uradno zaključili šolsko leto.

V šolskem letu 2019/2020 so 4 obsojenci zaključili program Osnovna šola za odrasle.

Spričevala je podelila organizatorka izobraževanja odraslih na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki v zavodu že vrsto let izvaja različne programe formalnega in neformalnega izobraževanja.

C. R.