Prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah

(vir: pixabay.com)

Vlada je zaradi omejevanja širjenja koronavirusa sprejela odlok, s katerim je uveljavila prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih in površinah. Predvidene so sicer nekatere izjeme, med drugim tudi za družine. Odlok velja do prepovedi.

Odlok je začel veljati ob 00.00 in velja do preklica. Globe za prekrške so do 400 evrov za  posameznika.

Vlada je tako določila, da se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije koronavirusa (Covid-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Prepoved ne velja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
 • dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
 • dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne občine lahko glede na specifične potrebe v občini opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi:

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Predsednik vlade Janez Janša je sinoči v nagovoru državljanom in državljankam dejal, da je vlada odlok o omejitvi gibanja sprejela na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in naj ga dosledno upoštevamo. V teku noči smo vsi uporabniki gsm-storitev prejeli tudi posebna sporočila o tem.

Janez Janša: “V bolnišnicah imamo že tudi mlade, ki so oboleli za virusom, zato nevarnosti res ne podcenjujmo.”

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

C. R.