Direktor za talce jemlje zaposlene

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) je zapisal, da z zaskrbljenostjo spremlja stanje, v katero Slovensko tiskovno agencijo (STA) potiskajo posamezni nadzorniki STA in njen direktor Bojan Veselinović.

Kljub pozivom za podpis nove pogodbe, s katero bi omogočili zakonito financiranje obveznosti, ki jih mora STA opravljati v skladu z Zakonom o STA, direktor Veselinović vztrajno zavrača dogovor z UKOM kot predstavnikom ustanovitelja, hkrati pa UKOM še vedno pošilja račune.

Kljub opozorilom, da UKOM od 1. januarja 2021 s STA ni več v poslovnem odnosu, je direktor Veselinović račun za domnevno opravljanje javne službe v marcu poslal UKOM. Zaradi zgoraj navedenih dejstev je UKOM tudi tokrat zavrnil izplačilo za marec.

Ob tem v uradu navajajo, da so presenečeni nad propagandnimi sporočili, ki jih na »svoji« spletni strani STA in Twitterju objavlja direktor Veselinović, in sicer, da ne ve, ali bo agencija dočakala svoj 30. rojstni dan.

S tovrstnimi sporočili očitno za talce jemlje zaposlene, ki ob teh nenavadnih direktorjevih sporočilih niso ravnodušni oziroma neprizadeti.

“Naj opozorimo, da s podobnim ravnanjem direktor psihično muči zaposlene že od lanskega oktobra, ko ga je UKOM pozval, naj predloži dokumentacijo, potrebno za nadzor nad poslovanjem agencije in za vsakoletno pripravo nove pogodb,” so zapisali v uradu.

Dodali so, da iz dopisa predsednika nadzornega sveta Mladena Terčelja izhaja, da je bilo konec leta 2020 finančno stanje STA precej boljše kakor ob koncu leta 2019.

“Glede na to, kako je direktor Veselinović obračunal z nekdanjim odgovornim urednikom (Borutom Meškom – op. ur.) in ga hudo bolnega odpustil, sta njegovo zdajšnje ravnanje in odnos do novinarjev še toliko bolj jasna,” so zapisali.

Še bolj nenavadna je odločitev nadzornikov STA, za katere bi pričakovali, da dobro poznajo finančno stanje podjetja. Na seji nadzornega sveta 26. aprila 2021 so se namreč odločili, da skoraj celotni lanskoletni dobiček namenijo za nagrado direktorju STA Bojanu Veselinoviću.

Nagrada naj bi znašala dve njegovi osnovni bruto plači. Kakšna je ta plača, direktor Veselinović nikoli ni želel razkriti, tako da lahko iz javno objavljenih podatkov le sklepamo, da ta nagrada znaša približno 13.000–16.000 evrov.

Takšna odločitev nadzornikov je v poslovnem svetu izjemno nenavadna, še bolj nenavadna pa zato, ker gre za podjetje v 100-odstotni državni lasti. Iz odločitve nadzornega sveta je mogoče sklepati, da podjetje posluje odlično, torej očitno ne drži trditev direktorja Veselinovića, da je vprašljivo, ali bo podjetje dočakalo svojo 30-letnico čez dober mesec.

Če so direktorjeve besede resnične, pa je odločitev nadzornikov še toliko bolj sporna, saj gre v tem primeru za upravičeni sum plenjenja državnega premoženja.

V dopisu Terčelja, ki je bil danes objavljen na spletnem portalu Požareport, je nenavaden tudi zapis, da je direktor ohranil vse pomembne naročnike na storitve STA.

Kakor je znano, je direktor Veselinović potreboval mesec dni, da je UKOM poslal cenik storitev STA, kar kaže na njegovo poslovno »učinkovitost«, nato pa z različnimi ravnanji dosegel, da ni prišlo do nove tržne pogodbe med UKOM in STA. Da je na ta način izgubil največjega poslovnega partnerja, je za predsednika nadzornega sveta očitno zanemarljivo.

Prav tako je nenavaden podatek, da so novinarji v primerjavi z direktorjem prejeli kar 53-krat manjše nagrade za delovno uspešnost.

Če to drži, to potrjuje navedbe o izkoriščanju posameznih novinarjev, ki jim direktor domnevno plačuje pet evrov za prispevek, plač redno zaposlenih pa od nastopa svojega položaja leta 2009 ni povečal.

Žal teh podatkov ni mogoče preveriti, ker direktor Veselinović ne želi izpolniti svojih obveznosti iz pogodbe, ki je bila lani podpisana med STA in UKOM.

Prav tako ni mogoče preveriti medijskih zapisov, da se je direktor Veselinović nagradi za leto 2020 domnevno naknadno odpovedal. Prav tako ni mogoče preveriti podatka, ali se je v zadnjih desetih letih kadar koli odpovedal visokim nagradam.

Je pa seveda glede na zdajšnje stanje moralno nesprejemljivo že dejstvo, da so mu jo nadzorniki sploh odobrili.

Vir: GOV.SI

M. D.