Direktor inšpekcije za varno hrano izdal sklep o izredni preverbi odvzema goveda družini Možgan

Direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je izdal sklep o izredni verifikaciji odvzema goveda na kmetiji Možganovih v Leskovcu pri Krškem. Preverili bodo učinkovitost, primernost, nepristranskost, kakovost in doslednosti uradnega nadzora, je v današnji izjavi napovedal Kos.

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji dobila 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto.

Na inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so po izdaji pisnega odpravka ustne odločbe uradne veterinarke to preučili in bodo, kot je dejal Kos, v smotru zakonitosti, k čemu jih zavezuje zakonodaja, tako tudi postopali.

“Namreč danes sem izdal sklep o izredni verifikaciji oziroma preverjanju zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora v postopkih na področju zaščite živali za območni urad Novo mesto v povezavi z dotičnim primerom,” je pojasnil.

S sklepom je določena komisija za presojanje in pa tudi poročanje o tem. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo po zaključku postopka verifikacije o ugotovitvah seznanila javnost, je napovedal.

A. V.