Dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje ponovno obiskali FIŠ

FIŠ Novo mesto

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je ponovno gostila dijake Gimnazije in srednje šole Kočevje. Ti so bili navdušeni nad raznolikim in interaktivnim programom, ki jim je omogočil vpogled v najsodobnejše tehnologije ter študijske možnosti.

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je priznana izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki nudi programe na področjih računalništva in spletnih tehnologij, informatike, podatkovnih znanosti, kibernetske varnosti in informacijske družbe. Izhajajoč iz teh strokovnih področij, so na fakulteti za obisk dijakov 2. letnika računalništva iz Gimnazije in srednje šole Kočevje pripravili zanimiv in interaktiven program.

Za začetek so dijakom na fakulteti na kratko predstavili študijske programe, raziskovalno delo ter številne projekte in aktivnosti, ki jih FIŠ izvaja. V nadaljevanju je sledila predstavitev fakultetnega superračunalnika, ki je dijake seznanila z zmogljivostjo in uporabnostjo tega naprednega računalniškega sistema, tako na fakulteti kot tudi širše v znanosti in vsakdanjem življenju.

V drugem, interaktivnem delu srečanja, so si dijaki superračunalnik še ogledali, preizkusili pa so tudi uporabo očal za virtualno resničnost in upravljanje manjših robotov. Na fakulteti so jim s tem poskusili približati, kako se lahko teoretično znanje in razumevanje novih tehnologij uporabi tudi v praksi.

Več informacij je dostopnih na strani www.fis.unm.si.

A. L.